Bilforsikring erhverv til firmabilen

Få et uforpligtende tilbud på bilforsikring erhverv

Bestil tilbud

Bilforsikring erhverv er til din virksomheds personbiler og varevogne under 3,5 tons.

​Bilforsikring erhverv består af den lovpligtige ansvarsforsikring, men den sikrer dig ikke mod skader på dig selv og dine ting!

En kaskoforsikring sikrer dig derimod mod skader på din firmabil eller varevogn.


 • Rets- og krisehjælp

  ​Retshælp og krisehjælp er altid inkluderet i bilforsikring erhverv.​​

 • Få If vejhjælp

  ​If Vejhjælp sikrer dig hjælp, hvis bilen ikke kan starte eller går i stykker.

Bilforsikring erhverv Super Standard Basis Ansvar
Ansvar - person- og tingskade

Forsikringen dækker de skader, du som fører af din bil forvolder på andre personer og deres ting. Fx hvis du påkører en cyklist og der sker skade på cyklen og tøjet, dækker forsikringen erstatning til cyklisten.

Retshjælp

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning. Med en retshjælpsforsikring betaler If dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.

Krisehjælp

Dækker kortvarig psykologterapi efter trafikulykke, røveri eller overfald.

Brand, lynnedslag og eksplosion

Dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag eller eksplosion.

 
Indbrud og tyveri

Dækker skader på køretøjet samt tab heraf som følge af tyveri, røveri og tyveriforsøg.

 
Hærværk

Dækker skader på køretøjet forvoldt ved hærværk af tredje mand.

 
Glas

Dækker skader på køretøjets ruder. Der opkræves ikke selvrisiko for glasreparationer under 600 kr.

 
Anden kasko

Dækker øvrige ikke-mekaniske skader på køretøjet som følge af en pludselig hændelse.

   
Motor- og maskinskade

Dækker pludseligt opståede skader på motor og bilens mekaniske dele, der gør at din bil ikke kan køre. Dækningen omfatter motor inkl. elektronisk styring, gearkasse/transmission, brændstofsystem, bremser samt det komplette styretøj.

     
Værdisikring

Dækker værdiforringelsen i køretøjets gensalgsværdi som følge af udbedret skade.

     
Tilvalgsdækninger til bilforsikring erhverv Super Standard Basis Ansvar
Førerpladsdækning

Førerpladsdækningen dækker dig eller den, der sidder bag rattet i bilen, hvis der sker en eneulykke – dvs. ved skader, hvor der ikke er en ansvarlig modpart.

Udvidet forsikringssum - ansvar

Dækker sikredes erstatningsansvar for tingsskade ud over de i Færdselsloven fastsatte forsikringssummer. Færdselslovens fastsatte sum for tingsskader er jf. FÆL § 105 stk. 2-3 kr. 23 mio. pr. 1. jan. 2014.

Ekstraudstyr

Dækker eftermonteret ekstraudstyr for op til 15.000 kr. Det gælder fx alarm, kommunikationsudstyr og stereoanlæg.

 
Fragtføreransvar

Dækker sikredes erstatningsansvar over for skader på kundens gods ved transport, læsning og losning i henhold til CMR-lovens regler.

 
If Vejhjælp

Med If Vejhjælp, er du sikret hjælp, hvis bilen ikke kan starte, går i stykker el.l. Vi tilbyder vejhjælp i samarbejde med SOS Dansk Autohjælp.

   
Udvidet If Vejhjælp

Du får bla. bugsering til valgfrit værksted eller til hjemmeadresse. Ved akut opstået sygdom får du hjemkørsel af din bil, dig og eventuelle passagerer til fælles bestemmelsessted. Kan kun købes, hvis du allerede har If Vejhjælp.

   
Bortkomst

Dækker ved køretøjets bortkomst, uden der er tale om tyveri, røveri og lignende.

   
Afsavn

Kompenserer driftstab i virksomheden som følge af køretøjets afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i afbrudstiden der fremgår af forsikringsaftalen. Kan ikke købes sammen med lejebil.

   
Lejebil

If stiller en lejebil til rådighed, mens din egen bil er til reparation. Kan ikke købes sammen med afsavn.

   

Ansvarsforsikring til firmabilen er lovpligtig

Færdselsloven kræver, at alle indregistrede person- og varebiler skal være ansvarsforsikret.

Ansvarsforsikring dækker de skader, du kan påføre andre personer, motorkøretøjer eller ting. Ansvarsforsikringen dækker også, når du kører i udlandet.

Køretøj skal være udstyret med sporingsudstyr

Køretøjet skal være forsynet med sporingsudstyr hvis nyværdien/handelsværdien overstiger nedenstående beløbsgrænser.

Udstyret skal være godkendt af If og være tilsluttet en kontrolcentral godkendt af Rigspolitiet.

Hvide nummerplader og papegøjeplader

 • Under 4 år gammel og med en nyværdi som overstiger 600.000 kr.

 • Over 4 år gammel og med en handelsværdi som overstiger 600.000 kr.

Gule nummerplader

 • Under 4 år gammel og med en nyværdi som overstiger 300.000 kr.

 • Over 4 år gammel og med en handelsværdi som overstiger 300.000 kr.

 • Kravet omfatter dog ikke varebiler med lukket kasse, lad eller aluopbygning.

Afgiftsfrie køretøjer/køretøjer på nedsat registreringsafgift

fx flex/privatleasing

 • Under 4 år gammel og med en nyværdi som overstiger 200.000 kr.

 • Over 4 år gammel og med en handelsværdi som overstiger 200.000​ kr.

Stilstandsforsikring

Vi tilbyder også en stilstandsforsikring som dækker køretøjet udelukkende for kaskoskader, herunder brand og tyveri. Bliver køretøjet stjålet dækkes ansvar dog også, hvis der i denne forbindelse indtræffer en skade.Oftest stillede spørgsmål og svar om bilforsikring

Hvor ofte rykker man op i præmietrin?​

I If Erhverv har vi kke præmietrin, men vurderer hele kundeforløbet og prissætter herefter. Det betyder, at din bilforsikring ikke stiger automatisk, hvis du får en skade.

Dækker ansvarsforsikring godtgørelse for svie og smerte. Hvis ja - hvor længe. Bliver det fastsat af en læge, eller hvordan?

Ansvarsforsikringer (generelt) dækker de skader på 3. mand, som man er erstatningsansvarlig for.

Erstatning og godtgørelse for personskade opgøres efter bestemmelserne i Erstatningsansvarsloven beskrevet yderligere af Forsikring & Pension, som bla. omfatter godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varige mén m.m.

Hvorvidt man som skadelidte har krav på godtgørelse for svie og smerte afhænger af om man er syg, som følge af skadebegivenheden.

Perioden der ydes erstatning for, er fra tidspunktet for uheldet og normalt, så længe du er sygemeldt, som følge af skadebegivenheden.

Dette skal dokumenteres, hvilket normalt sker via en lægeattest.

Dækker min bilforsikring i udlandet?

For person- og varebiler under 3,5 tons, dækker forsikringen i det såkaldte grøntkortsområde. Har du købt kaskoforsikring, er forsikringen desuden udvidet med en redningsforsikring (det røde kort). Dette gælder dog ikke, hvis rejsens formål er godstransport. For alle andre køretøjer dækker forsikringen kun i udlandet efter aftale med If. Læs mere om grønt og rødt kort, når du rejser i udlandet.

Dækker min bilforsikring, når bilen er på værksted?

Ja, du er dækket, når din bil er på værksted. Værkstedet er også dækket under forsikringen. Ved kørselsskader er det dog en betingelse, at kørslen foregår som et led i den reparation eller service, der skal udføres (fx prøvekørsel eller afhentning og aflevering).

Dækker bilens forsikring skade på føreren?

Nej. Ifølge den danske lovgivning dækkes skade på føreren ikke af bilens forsikring. Skade på føreren dækkes enten af en eventuel modparts ansvarsforsikring, af en ulykkesforsikring eller af en førerulykkesforsikring, der kan købes sammen med bilforsikringen.

​​​​

​Spørg specialist om forsikring

Michael Schrøder er vores specialist på bilforsikring erhverv til firmabilen.

Print rødt og grønt kort

Kører du i EU er det ikke nødvendigt med hverken det røde eller grønne kort.

Grønt kort

Det grønne kort er bevis for, at dit køretøj er lovpligtigt ansvarsforsikret. Køretøjets nummerplade er tilstrækkeligt bevis for, at køretøjet har en ansvarsforsikring.

Bestil eller udskriv grøn kort her

Rødt kort

Har du en kaskoforsikring til et eller flere af følgende køretøjer, giver det adgang til hjælp i udlandet fra SOS i henhold til det røde korts dækning.

Bestil eller udskriv rødt kort her​

​Slut med papir forsikringsbeviser ved køb af køretøj

Du har ikke længere behov for et forsikringsbevis, når du skal købe et køretøj. Det hele klares elektronisk hos forhandleren, synsvirksomhed eller på et af SKAT´S 30 kontorer.

Købt ved forhandler (nummerpladeoperatør)

At forhandleren er nummerpladeoperatør betyder, at forhandleren kan udlevere nummerplader og omregistrere køretøjer.

Forhandler registrerer køretøj i det nye Motorregister for dig.

 • Forhandler har nummerplader liggende og monterer dem på dit køretøj.

 • Hos forhandler skal du oplyse det forsikringsselskab, dit køretøj skal forsikres i - alt sker elektronisk hos forhandleren.

 • Du kan få et forsikringsbevisnummer hos dit forsikringsselskab på forhånd, så er du sikker på at være dækket.

Købt ved forhandler (som ikke er nummerpladeoperatør)

 • Hvis din forhandler ikke er nummerpladeoperatør, sker registrering og udlevering af nummerplader på et af SKAT´S kontorer. Det kan også ske ved en synsvirksomhed som er nummerpladeoperatør.
 • Hos SKAT eller synsvirksomheden skal du oplyse det forsikringsselskab, dit køretøj skal forsikres i - alt sker elektronisk.
 • Du kan få et forsikringsbevisnummer hos dit forsikringsselskab på forhånd, så er du sikker på at være dækket.

Købt brugt privat eller omregistrering af køretøj

 • Du skal henvende dig til SKAT eller til en synsvirksomhed som er nummerpladeoperator.

 • SKAT eller synsvirksomheden sørger for registrering og udlevereing af nummerplade til dit køretøj.

 • Hos SKAT eller synsvirksomheden skal du oplyse det forsikringsselskab, dit køretøj skal forsikres i - alt sker elektronisk.

 • Du kan få et forsikringsbevisnummer hos dit forsikringsselskab på forhånd, så er du sikker på at være dækket.

Særlige køretøjer fx taxi, bus eller handicapbil

Skal du have nummerplader til særlige køretøjer, fx taxi, bus, eller handicapbil, kan nummerpladerne kun fås hos SKAT, og altså ikke hos synshaller og forhandlere.

Du kan læse mere på SKAT´S hjemmeside

Undgå uheld og gør bilen vinterklar - råd og tips

Vi hjælper dig med råd og tips, så din bil bliver vinterklar. Med en vinterklar bil er du bedre sikret mod biluheld.

Er din bil vinterklar?​​​

Andre relevante forsikringer til din virksomhed

Få endnu bedre forsikringsdækning og suppler med: