Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikring til dig og dine ansatte

Bestil tilbud

Få et uforpligtende tilbud på sundhedsforsikring til din virksomhed.

Sundhedsforsikringen giver dig og dine medarbejdere en tryg hverdag.

​​​Fordele ved sundhedsforsikring
  • Du og dine medarbejdere får hurtigere behandling og færre sygedage
  • Du opnår færre udgifter til sygefravær, vikarer og forsinkelser i arbejdet
  • Vi tilbyder også sundhedsforsikring til din familie​

Hvad indeholder sundhedsforsikringen?

Vi tilbyder 3 forskellige produkter indenfor sundhedsforsikring, hvoraf Super er den mest omfattende.

Af tilvalgsdækninger, kan du vælge mellem 2 forskellige, uanset hvilken sundhedsforsikring du har valgt.

Sundhedsforsikring

Basis

Standard

Super

Behandlingsrådgivning
X
X
X
If yder råd og vejledning og dækker rimelige og nødvendige medicinske og medicinsk betingede udgifter, hvis sikrede bliver syg eller kommer til skade som følge af et ulykkestilfælde.
Operation og hospitalsophold
X
X
X
Dækker operation og behandling på private hospitaler.
Efterbehandling og rekreation
X
X
X
Dækker ambulant efterbehandling, hjemmesygeplejerske og genoptræning.
Medicinske hjælpemidler
X
X
X
Dækker rimelige og nødvendige udgifter til leje af lægeordinerede medicinske hjælpemidler.
Medicinsk ledsagelse
X
X
X
Dækker rimelige og nødvendige omkostninger til en medicinsk uddannet person ved behandling uden for Norden.
Rejseomkostninger og rejseledsagelse
X
X
X
Dækker udgifter til medicinsk betinget transport til behandlingsstedet samt udgifter til nødvendigt ophold i forbindelse med behandlingen. Hvis behandlingen finder sted uden for Danmark dækkes også transport og ophold for rejseledsager.
Akut krisehjælp
X
X
X
Ved akut psykisk krise dækkes op til 5 konsultationer hos psykolog eller speciallæge i psykiatri. Hvis sikrede lider alvorlig fysisk overlast eller afgår ved døden, dækkes også sikredes nærmeste pårørende med op til 5 konsultationer.
Behandlingsgaranti
X
X
X
If sørger for aftale om medicinsk behandling inden for 2 uger samt at behandlingen kan påbegyndes inden for 3 uger.
Speciallægekonsultation og behandling
 
X
X
Dækker undersøgelse, diagnosticering og behandling hos speciallæge.
Second opinion
 
X
X
Medicinsk vurdering af anden læge. Dækker second opinion hos speciallæge, hvis sikrede har fået en livstruende sygdom eller livstruende skade som følge af ulykkestilfælde.
Økonomisk kompensation efter operation
 
X
X
Yder økonomisk kompensation hvis sikrede udsættes for et operativt indgreb under fuld narkose, der medfører indlæggelse i mindst 5 dage og lægeordineret sygemelding i mindst 3 sammenhængende måneder.
Receptpligtig medicin
 
X
X
Ved forudgående hospitalsindlæggelse/operation i forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes receptpligtig medicin i op til 6 måneder.
Psykologisk rådgivning
   
X
Dækker udgifter til lægeordineret psykolog behandling hos psykolog eller speciallæge i psykiatri.
Fysioterapi og kiropraktorbehandling
   
X
Dækker lægeordineret fysioterapi eller kiropraktorbehandling. Der kan vælges mellem 8, 12 eller 20 behandlinger.
Hjælp til uhelbredeligt syge og døende
   
X
Hvis sikrede bliver uhelbredeligt syg, dækkes hjælp til sikrede og sikredes familie. Der kan bl.a. ydes dækning til hjemmesygeplejerske, ophold på hospice, hjemmeservice og psykologhjælp.
Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist
   
X
Behandling hos akupunktør, zoneterapeut eller osteopat dækkes med op til 8 behandlinger. Endvidere dækkes op til 5 konsultationer hos diætist, hvis sikredes BMI af en læge er beregnet til at være under 18,5 eller over 35.

Tilvalgsdækninger - sundhedsforsikring

Basis

Standard

Super

Afvænning
X
X
X
Afvænning, der dækker udgifter til lægeordineret behandling af afhængighed, er en rigtig god støtte til virksomheden, hvis der er medarbejdere, som får problemer med fx alkohol, narkotika eller ludomani.
Kritisk sygdom
X
X
X
Kritisk sygdom giver hurtig økonomisk hjælp ved livstruende sygdom.Du kan få et kontant, skattefrit erstatningsbeløb udbetalt, hvis en livstruende sygdom vender op og ned på alt. Kritisk sygdom kan fx være kræft, hjerneblødning, blodprop i hjernen, organtransplantation eller nyresvigt.

Nyheder om sundhedsforsikring

Hurtig skadebehandling med If Care

Sundhedsportal til dig med If sundhedsforsikring