Køb bådforsikring

Kontakt os og få et tilbud på en Bådforsikring

Brug kampagnekoden 120 og få 20 % i rabat første år

Kontakt os

Bådforsikringen dækker det meste, du som bådejer kan komme ud for.


Du er fx dækket ved tyveri, hærværk, brand og eksplosion samt skader der sker under ophaling eller søsætning. Som bådejer kan du vælge mellem en ren ansvarsforsikring eller vores Bådforsikring, som indeholder hele 3 forsikringer i én: Ansvarsforsikring, kaskoforsikring og retshjælp​​.​


Sammenlign dækninger Bådforsikring Ansvarsforsikring
Skader, som din båd påfører andre og deres ting

Er du, eller føreren af båden erstatningsansvarlig for en skade dækker ansvarsforsikringen.

Brand

Hvis din båd helt eller delvist brænder

 
Tyveri af båd eller inventar

Hvis din båd blive stjålet, eller båddele fx påhængsmotoren, samt fast inventar i båden

 
Hærværk

Hvis ukendte gerningsmænd ødelægge din båd eller bådens inventar

 
Skade på båd under transport på land i DK

Vi dækker skader på båden under transport, dog ikke hvis skaden skyldes utilstrækkelig afstivning/fastgørelse, og ikke kosmetiske skader

 
Skade på båd ved ophaling eller søsætning

Vi dækker skader på båden hvis det går galt under søsætning/ophaling

 
Skade på båd, mennesker og ting hvis båden vælter på land

Vi dækker hvis båden bliver skadet fordi den vælter imens den står på land hele året rundt. Forsikringen dækker også hvis båden rammer andre mennesker eller ting fx andre både

 
Skade på båd og inventar hvis båden synker, kæntrer, strander eller kolliderer med anden båd (i sejlsæson)

Skulle uheldet være ude og båden synker eller kæntrer mv. så dækker vi skaderne der sker på båden inkl. skader på bådens faste inventar, dog kun i seljsæsonen

 
Masten knækker under sejlads (i sejlsæson)

Skulle masten knækker under sejlads dækker vi udgifterne til reparation af den knækket mast eller en ny hvis reparation ikke er mulig.

 
Tab af påhængsmotor under sejlads (i sejlsæson)

Hvis påhængsmotoren tabes under sejlads efter en skade på båden fx sammenstød, så dækker forsikringen hvis beslaget var i forsvarlig stand.

 
Bjergning af båd (i sejlsæson)

Udgifter til at bjærge en kæntret båd (bjærgeløn) er omfattet af forsikringen

 Dækninger

Giv din ​båd den bedste forsikring

En Bådforsikring i If dækker dig og din båd rigtig godt ind - og giver dig tre forsikringer i én:

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen dækker tyveri, hærværk, brand og eksplosion samt skader, der sker under ophaling eller søsætning. Desuden dækkes skader, der sker under landtransport i Danmark. Vælter båden, mens den står på land, dækkes skaderne på din båd og på det, som den eventuelt måtte ramme.

Ansvarsforsikring

Det er pragtfuldt at sejle, men ikke altid helt problemfrit. I de tætpakkede lystbådehavne om sommeren, er der risiko for, at komme galt afsted. Et øjebliks uopmærksomhed, en kastevind, en fender, der tabes - og pludselig rammer man en anden båd med stævnen! Så er det rart at have sin ansvarsforsikring i orden.

Ansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar for personskade med op til 10 mill. kr. og for tingskade med op til 2 mill. kr.

Retshjælpsforsikring

Kommer du som privatperson ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, fx ved køb og salg, kan du med visse begrænsninger opnå retshjælp. Det betyder, at If betaler dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger ved at føre sagen med op til 175.000 kr. Du skal selv betale 10% af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kr.​


Sejlsæson

Sejlsæsonen er 1. april til 15. november. Vil du forlænge dækningsperioden, kan du købe en vinterdækning.​​​​​

Læs mere

Vilkår & brochure

Vi henviser til de gældende vilkår for forsikringen.​​​​​​​ ​​​​

Saml dine forsikringer

Få op til 20 % rabat