Køb bådforsikring

Kontakt os og få et tilbud på en Bådforsikring

Kontakt os

Bådforsikringen dækker det meste, du som bådejer kan komme ud for.


Du er fx dækket ved tyveri, hærværk, brand og eksplosion samt skader der sker under ophaling eller søsætning. Som bådejer kan du vælge mellem en ren ansvarsforsikring eller vores Bådforsikring, som indeholder hele 3 forsikringer i én: Ansvarsforsikring, kaskoforsikring og retshjælp​​.​


Sammenlign dækninger Bådforsikring Ansvarsforsikring

DET SIGER KUNDERNE OM OS

Dækninger

Giv din ​båd den bedste forsikring

En Bådforsikring i If dækker dig og din båd rigtig godt ind - og giver dig tre forsikringer i én:

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen dækker tyveri, hærværk, brand og eksplosion samt skader, der sker under ophaling eller søsætning. Desuden dækkes skader, der sker under landtransport i Danmark. Vælter båden, mens den står på land, dækkes skaderne på din båd og på det, som den eventuelt måtte ramme.

Ansvarsforsikring

Det er pragtfuldt at sejle, men ikke altid helt problemfrit. I de tætpakkede lystbådehavne om sommeren, er der risiko for, at komme galt afsted. Et øjebliks uopmærksomhed, en kastevind, en fender, der tabes - og pludselig rammer man en anden båd med stævnen! Så er det rart at have sin ansvarsforsikring i orden.

Ansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar for personskade med op til 10 mill. kr. og for tingskade med op til 2 mill. kr.

Retshjælpsforsikring

Kommer du som privatperson ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, fx ved køb og salg, kan du med visse begrænsninger opnå retshjælp. Det betyder, at If betaler dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger ved at føre sagen med op til 175.000 kr. Du skal selv betale 10% af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kr.​


Sejlsæson

Sejlsæsonen er 1. april til 15. november. Vil du forlænge dækningsperioden, kan du købe en vinterdækning.​​​​​

Læs mere

Vilkår & brochure

Vi henviser til de gældende vilkår for forsikringen.​​​​​​​ ​​​​

Saml dine forsikringer

Få op til 20 % rabat