1. Husforsikring

Husforsikring til dit hus, dine ejendele, og dem, der bor der. Når du køber et hus, skal du gøre en af dit livs største investeringer, måske den største. Vi hjælper dig med at føle dig tryg i huset.

Hos os vælger du selv hvad din husforsikring skal dække. Vi tilbyder fx en Basisforsikring til dig, der kun ønsker de helt basale dækninger og en Super til dig, der gerne vil sikre dig ekstra godt mod fx vandskader, svampeskader eller skadedyr.​​


  • God dækning

    Dækker skader til nyværdi med få undtagelser.​ 

  • Dækker skader på skjulte rør og stikledninger

    Ingen selvrisiko ved brud på stikledninger eller skjulte rør og kabler.​​​

  • Entreprisedækning

    Dækker skader under nyopførelse, tilbygning og ombygning af hus.

Sammenlign dækninger Hus Super Hus Standard Hus Basis
Anden pludselig skade

Forsikringen dækker fx påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der skader dine bygninger.

Brand

Forsikringen dækker fx brandskader, på grund af lynnedslag, tilsodning eller el-skade på nogle af de faste elinstallationer i dit hus.

Entrepriseforsikring

Forsikringen dækker skader ved nyopførelse, tilbygning til og ombygning af hus. Forsikringen omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse.

Husejeransvarsforsikring

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer og deres ting, når du har erstatningsansvaret som ejer eller bruger af ejendommen, fx som bygherre i forbindelse med entreprisearbejder på forsikringsstedet.

Retshjælpsforsikring

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Skade på skjulte rør og kabler

Forsikringen dækker utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved skade på gulvvarmen.

Skade på stikledninger

Forsikringen dækker utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du har pligten til at vedligeholde.

Stormskader

Forsikringen dækker fx hvis tagsten eller hele taget ødelægges under en storm.

Tyveri og hærværk

Forsikringen dækker tyveri af og hærværk på bygningsdele når dem der gør det ikke har ”lovlig adgang” til adressen.

Vand- og frostskader

Forsikringen dækker brud på glas , der er monteret som en bygningsdel. Det gælder fx vinduer, fastmonterede spejle, og glaskeramiske kogeplader, håndvaske, WC-kummer og badekar.

Brud på glas og sanitet

Forsikringen dækker brud på glas , der er monteret som en bygningsdel. Det gælder fx vinduer, fastmonterede spejle, og glaskeramiske kogeplader, håndvaske, WC-kummer og badekar.

Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap

Dækker udgifter til bygningsmæssige forandringer af boligen for at give bedre bevægelsesmuligheder, hvis du eller en i husstanden skulle blive ramt af en ulykke, der gør det nødvendigt at bruge kørestol eller hvis din familie får et barn, som pga. fysisk handicap har behov for kørestol.

 
Ingen selvrisiko ved brud på glas og sanitet

Din selvrisiko er 0 kr. ved skader på glas og kumme.

 
Ingen selvrisiko ved brud på skjulte rør, kabler og stikledninger

Din selvrisiko er 0 kr. ved skader på skjulte rør, kabler og stikledninger, uanset evt. selvvalgt selvrisiko. Deres værdi fastsættes efter deres alder ved hjælp af en afskrivningstabel, dog kan. afskrivning maksimalt være 3.000 kr. pr. skade.

 
Svampe-, insekt- og rådskadeforsikring

Forsikringen dækker skader der påvirker funktionsevnen på træværk på grund afaf svampeangreb eller træødelæggende insekter. Vi dækker også bekæmpelsen af husbukke . Derudover dækker vi skade på træ og murværk som følge af svamp, der karakteriseres som råd. Tilvalgsdækningen kan tilkøbes til Standarddækningen. Er inkluderet i Superdækningen.

   
Garantidækning

1 års garanti. Forsikringen dækker de skader, som din gamle forsikring havde erstattet, og som ikke er omfattet af den købte forsikring hos If.

   
Kosmetiske forskelle

Forsikringen dækker 50 % af udgifterne til at undgå kosmetiske forskelle i fliser i badeværelset forbindelse med en rørskade.. Det kunne fx være, at de fliser du har siddende på væggen ikke længere kan skaffes og du derfor ønsker at udskifte alle fliserne til nye også de ubeskadiget.

   
Skade lavet af gnavere

Forsikringen dækker reparation eller udskiftning af bygningsdele, der er ødelagt af gnavere. Det kan fx være rotter og mus, der gnaver i køkkenskabene eller en husmår, der ødelægger isoleringen på loftet.

   
Skadedyrsbekæmpelse

Forsikringen dækker hjælp til bekæmpelse af skadedyr indendørs, hvis huset fx invaderes af myrer eller væggelus. Derudover dækker den bekæmpelse af hvepsebo både indendørs og udendørs.

   
Vandskade super

Forsikringen dækker ekstra godt ved vandskader. Fx hvis du får fygesne på loftet eller regnvand siver ned gennem dit tag og skader bygningen. Du er også sikret hvis vandet siver langsomt fra et synligt rør fra fx en radiator samt hvis dit kloak- eller grundvand pludselig står op af toilettet.

   

Tilvalg

For dig som vil være på den sikre side


Dækninger

Er du i tvivl om hvilken forsikring, der bedst passer til dine behov? Så læs mere om de tre dækninger nedenfor.

Hus Basis
Med en Hus Basis er du godt dækket, hvis du får en skade, som opstår efter bl.a. brand-, vand- eller stormskade, samt ved tyveri eller hærværk. Du er også dækket, hvis du får en skade på dine skjulte rør og stikledninger.

Hus Standard

Hus Standard dækker det samme som Hus Basis. Derudover får du også hjælp til at tilpasse din bolig, hvis en i din husstand skulle få et handicap.

Endnu en fordel ved Hus Standard er, at du ikke skal betale selvrisiko, hvis du får en skade på glas eller kumme samt ved skjulte rør og stikledninger.​

Hus Super

Vores bedste husforsikring er Hus Super. Her får du samme dækninger som Hus standard og Hus Basis, samt en særlig udvidet dækning ved vandskader. Du får også hjælp til bekæmpelse af skadedyr, og vi hjælper dig, hvis gnavere skader din bygning. ​

Spørgsmål & svar

Stopper min forsikring automatisk når jeg sælger mit hus?

Nej. Før vi kan slette din forsikring, skal den nye ejers forsik​ringsselskab sende os en bekræftelse på, at de overtager brandforsikringen. Det er af hensyn til den særlige forpligtelse, der gælder for forsikringsselskaberne over for panthavere (banker og realkreditinstitutter). Når opsigelsen fra det andet forsikringsselskab er modtaget, sletter vi din husforsikring pr. overtagelsesdatoen.

Er mit solcelleanlæg dækket af husforsikringen?
Ja, dit solcelleanlæg er dækket af Husforsikringen, så du skal ikke tegne yderligere forsikring.

Læs mere i vores vilkår på side 12, punkt 6 - under anlæg til vedvarende energi.

Hvad skal jeg gøre når jeg køber eller bygger nyt hus?

Kontakt kundeservice på telefon 70 12 12 12 for et tilbud. Du kan også købe din Husforsikring i vores webshop.

Hvad skal jeg gøre når jeg har købt mit hus på tvang?

Kontakt kundeservice på telefon 70 12 12 12 for et tilbud.

Hvordan opsiger jeg min forsikring?

Du kan altid opsige din forsikring med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato) eller senest 14 dage efter en skade er blevet afsluttet. Det koster ikke noget gebyr. Opsiger du forsikringen med forkortet opsigelsesvarsel koster det et gebyr.

Opsiger du selv din forsikring, skal du sende din opsigelse skriftligt til vores Kundecenter enten pr. brev eller mail. Opsigelsen skal være skriftlig for at sikre, at der ikke sker misforståelser.

Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer den nye forsikringsselskab opsigelsen for dig.

Vilkår & brochure

Vi henviser til de gældende vilkår for forsikringen.

Vilkår - Husforsikring, nr. 41-05
Brochure - Husforsikring

Saml dine forsikringer

Få op til 20 % rabat
  1. Husforsikring