Få rabat online

Køb din Husforsikring online og få 500 kr. i rabat det første år.
Husforsikring

Husforsikring

​Hus Standard

 • God dækning ved brand, tyveri og stormskader.
 • Ingen selvrisiko ved brud på stikledninger eller skjulte rør og kabler.
 • Entreprisedækning - ved nyopførelse, tilbygning til og ombygning af hus.

 

 

Dine kundefordele

 • Få den bedste skadeshåndtering. Vores kunder giver os en karakter på 4,5 ud af 5.
 • Saml dine forsikringer hos os og få 15% rabat.
 • Vælg månedsbetaling – uden ekstra gebyrer.

  Læs mere
Hos os vælger du selv hvad din husforsikring skal dække. Vi tilbyder fx en Basisforsikring til dig, der kun ønsker helt basale dækninger og en Super til dig, der gerne vil sikre dig ekstra godt mod fx vandskader, svamp og skadedyr.   

Sammenlign dækninger

Hus Basis

Hus Standard

Hus Super

Anden pludselig skade
Forsikringen dækker fx påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der beskadiger ejendommens bygninger.
Brand
Forsikringen dækker fx brandskader, der er følge af lynnedslag, tilsodning eller el-skade på nogle af de faste elinstallationer i dit hus
Entrepriseforsikring
Forsikringen dækker ved nyopførelse, tilbygning til og ombygning af hus. Forsikringen omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse.
Husejeransvarsforsikring
Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer og deres ting, når erstatningsansvaret pålægges dig som ejer eller bruger af ejendommen, herunder som bygherre i forbindelse med entreprisearbejder på forsikringsstedet.
Retshjælpsforsikring
Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning. Med en retshjælpsforsikring betaler If dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.
Skade på skjulte rør og kabler
Forsikringen dækker utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved skade på gulvvarmen.
Skade på stikledninger
Forsikringen dækker utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du selv har pligten til at vedligeholde.
Stormskader
Forsikringen dækker fx hvis tagsten eller hele taget ødelægges som følge af en storm.
Tyveri og hærværk
Forsikringen dækker tyveri og hærværk der forvoldes af personer, der ikke har lovlig adgang til forsikringsstedet.
Vand- og frostskader
Forsikringen dækker vandskader fx som følge af skybrud og tøbrud. Derudover dækkes frostsprængning på husets indvendige røranlæg, der tilfører bygningen vand og varme, samt indvendige installationer hertil.
Brud på glas og sanitet
Forsikringen dækker glas eller erstatningsmateriale herfor, der er monteret som en bygningsdel på den blivende plads. Det gælder fx vinduer, fastmonterede spejle, og glaskeramiske kogeplader, håndvaske, wc-kummer og badekar.
Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap
Dækker udgifter til bygningsmæssige forandringer af helårsboligen for bedre bevægelsesmuligheder, hvis du skulle blive ramt af en ulykke, der gør det nødvendigt at bruge kørestol eller hvis din familie får et barn, som pga. fysisk handicap har behov for kørestol.
Ingen selvrisiko ved brud på glas og sanitet
Din selvrisiko er 0 kr. ved skader på glas og kumme, uanset evt. selvvalgt selvrisiko. Maks. afskrivning 3.000 kr.
Ingen selvrisiko ved brud på skjulte rør, kabler og stikledninger
Din selvrisiko er 0 kr. ved skader på skjulte rør, kabler og stikledninger, uanset evt. selvvalgt selvrisiko. Maks. afskrivning 3.000 kr.
Svampe-, insekt- og rådskadeforsikring (Kan købes som tilvalg til Standard)
Forsikringen dækker skader på træ og murværk som følge af aktive svampeangreb. Derudover er du dækket ved skader som følge af aktivt træødelæggende angreb af husbukke, herkulesmyrer eller den almindelige borebille, hvis skaden har svækket træets funktionsevne. Ved angreb af husbukke dækker vi også bekæmpelsen af disse. Derudover dækker vi skade på træ og murværk som følge af svamp, der karakteriseres som råd. Tilvalgsdækningen kan tilkøbes til Standarddækningen. Er inkluderet i Superdækningen.
Garantidækning
1 års garanti. Forsikringen dækker de skader, som din gamle forsikring havde erstattet, og som ikke er omfattet af den købte forsikring hos If.
Kosmetiske forskelle
Forsikringen dækker 50% af udgifterne til at undgå kosmetiske forskelle i forbindelse med en eventuel rørskade på dit badeværelse. Det kunne fx være, at de fliser du har siddende på væggen ikke længere kan skaffes og du derfor ønsker at udskifte dem alle. Vi betaler halvdelen af udgiften – også for de fliser, der ikke er omfattet af din skade.
Skade forvoldt af gnavere
Forsikringen dækker reparation eller udskiftning af bygningsdele, der er beskadiget pga. skadedyr. Det kan fx være rotter og mus, der gnaver i køkkenskabene eller en mår, der ødelægger isoleringen på loftet.
Skadedyrsbekæmpelse
Forsikringen dækker hjælp til bekæmpelse af skadedyr indendørs, hvis huset fx invaderes af myrer eller kakerlakker. Derudover dækker den bekæmpelse af hvepsebo både indendørs og udendørs.
Vandskade super
Forsikringen dækker ekstra godt ved vandskader. Fx hvis du får fygesne på loftet eller regnvand siver ned gennem dit tag og forårsager skade. Du er også sikret hvis vandet siver langsomt fra et synligt rør fra fx en radiator samt hvis dit kloak- eller grundvand pludselig står op af toilettet.
 1. Dækninger

   Er du i tvivl om hvilken forsikring, der bedst matcher dine behov? Så læs mere om de tre dækninger nedenfor.

   Hus Basis

   Med en Hus Basis er du godt dækket, hvis du får en skade, som opstår som følge af bl.a. brand, vand, storm, tyveri og hærværk. Du er også dækket, hvis du får en skade på dine rør og stikledninger.

   Hus Standard

   Hus Standard dækker på samme måde som Hus Basis. Derudover får du også hjælp til at tilpasse din bolig, hvis du skulle få et handicap.
   Endnu en fordel ved Hus Standard er, at du ikke skal betale selvrisiko, hvis du får en skade på glas, sanitet, rør og stikledninger.
    

   Hus Super

   Vores bedste husforsikring er Hus Super. Her får du samme dækninger som Hus standard, samt en særlig udvidet dækning i tilfælde af vandskade. Du får også hjælp til bekæmpelse af skadedyr, og vi hjælper dig, hvis du skulle få en skade der er forvoldt af gnavere.  

    

   Vilkår og brochure

   Vi henviser til de gældende vilkår for forsikringen. 
 2. Tilvalg

 3. Spørgsmål & svar

   Stopper min forsikring automatisk når jeg sælger mit hus?

   Nej. Før vi kan slette din forsikring, skal den nye ejers forsikringsselskab sende os en bekræftelse på, at de overtager brandforsikringen. Det er af hensyn til den særlige forpligtelse, der gælder for forsikringsselskaberne over for panthavere. Når opsigelsen er modtaget, sletter vi din forsikring pr. overtagelsesdatoen.
    
   Er mit solcelleanlæg dækket af husforsikringen?
   Ja, dit solcelleanlæg er dækket af Husforsikringen, så du skal ikke tegne yderligere forsikring.
   Læs mere i vores vilkår på side 12, punkt 6 - under anlæg til vedvarende energi.
    
   Hvad skal jeg gøre når jeg køber eller bygger nyt hus?
   Kontakt kundeservice på telefon 70 12 12 12 for et tilbud. Du kan også købe din Husforsikring i vores webshop.
    
    
   Hvad skal jeg gøre når jeg har købt mit hus på tvang?
   Kontakt kundeservice på telefon 70 12 12 12 for et tilbud. Du kan også købe din Husforsikring i vores webshop.

   Hvordan opsiger jeg min forsikring?
   Du kan altid opsige din forsikring gratis med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato) eller senest 14 dage efter en skade er blevet opgjort.
    
   Opsiger du selv din forsikring, skal du sende din opsigelse skriftligt til vores Kundecenter enten pr. brev eller mail. Opsigelsen skal være skriftlig for at sikre, at der ikke sker misforståelser.
   Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer de opsigelsen for dig.
    
E-mærket

Vilkår og brochure

Vi henviser til de gældende vilkår for forsikringen.