Husforsikring

Husforsikring

Få 20 % rabat

Brug kampagnekoden 120 og få 20 % i rabat første år.

​Hus Standard

  • God dækning ved brand, tyveri og stormskader.
  • Ingen selvrisiko ved brud på stikledninger eller skjulte rør og kabler.
  • Entreprisedækning - ved nyopførelse, tilbygning til og ombygning af hus.

​Dine kundefordele

  • Få den bedste skadeshåndtering. Vores kunder giver os en karakter på 4,5 ud af 5.
  • Saml dine forsikringer hos os og få 15% rabat.
  • Vælg månedsbetaling – uden ekstra gebyrer.
Hos os vælger du selv hvad din husforsikring skal dække. Vi tilbyder fx en Basisforsikring til dig, der kun ønsker helt basale dækninger og en Super til dig, der gerne vil sikre dig ekstra godt mod fx vandskader, svamp og skadedyr.

Sammenlign dækninger

Hus Super

Hus Standard

Hus Basis

Anden pludselig skade
X
X
X
Forsikringen dækker fx påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der beskadiger ejendommens bygninger.
Brand
X
X
X
Forsikringen dækker fx brandskader, der er følge af lynnedslag, tilsodning eller el-skade på nogle af de faste elinstallationer i dit hus
Entrepriseforsikring
X
X
X
Forsikringen dækker ved nyopførelse, tilbygning til og ombygning af hus. Forsikringen omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse.
Husejeransvarsforsikring
X
X
X
Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer og deres ting, når erstatningsansvaret pålægges dig som ejer eller bruger af ejendommen, herunder som bygherre i forbindelse med entreprisearbejder på forsikringsstedet.
Retshjælpsforsikring
X
X
X
Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning. Med en retshjælpsforsikring betaler If dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.
Skade på skjulte rør og kabler
X
X
X
Forsikringen dækker utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved skade på gulvvarmen.
Skade på stikledninger
X
X
X
Forsikringen dækker utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du selv har pligten til at vedligeholde.
Stormskader
X
X
X
Forsikringen dækker fx hvis tagsten eller hele taget ødelægges som følge af en storm.
Tyveri og hærværk
X
X
X
Forsikringen dækker tyveri og hærværk der forvoldes af personer, der ikke har lovlig adgang til forsikringsstedet.
Vand- og frostskader
X
X
X
Forsikringen dækker vandskader fx som følge af skybrud og tøbrud. Derudover dækkes frostsprængning på husets indvendige røranlæg, der tilfører bygningen vand og varme, samt indvendige installationer hertil.
Brud på glas og sanitet
X
X
X
Forsikringen dækker glas eller erstatningsmateriale herfor, der er monteret som en bygningsdel på den blivende plads. Det gælder fx vinduer, fastmonterede spejle, og glaskeramiske kogeplader, håndvaske, wc-kummer og badekar.
Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap
X
X
 
Dækker udgifter til bygningsmæssige forandringer af helårsboligen for bedre bevægelsesmuligheder, hvis du skulle blive ramt af en ulykke, der gør det nødvendigt at bruge kørestol eller hvis din familie får et barn, som pga. fysisk handicap har behov for kørestol.
Ingen selvrisiko ved brud på glas og sanitet
X
X
 
Din selvrisiko er 0 kr. ved skader på glas og kumme, uanset evt. selvvalgt selvrisiko. Maks. afskrivning 3.000 kr.
Ingen selvrisiko ved brud på skjulte rør, kabler og stikledninger
X
X
 
Din selvrisiko er 0 kr. ved skader på skjulte rør, kabler og stikledninger, uanset evt. selvvalgt selvrisiko. Maks. afskrivning 3.000 kr.
Svampe-, insekt- og rådskadeforsikring
X
   
Forsikringen dækker skader på træ og murværk som følge af aktive svampeangreb. Derudover er du dækket ved skader som følge af aktivt træødelæggende angreb af husbukke, herkulesmyrer eller den almindelige borebille, hvis skaden har svækket træets funktionsevne. Ved angreb af husbukke dækker vi også bekæmpelsen af disse. Derudover dækker vi skade på træ og murværk som følge af svamp, der karakteriseres som råd. Tilvalgsdækningen kan tilkøbes til Standarddækningen. Er inkluderet i Superdækningen.
Garantidækning
X
   
1 års garanti. Forsikringen dækker de skader, som din gamle forsikring havde erstattet, og som ikke er omfattet af den købte forsikring hos If.
Kosmetiske forskelle
X
   
Forsikringen dækker 50% af udgifterne til at undgå kosmetiske forskelle i forbindelse med en eventuel rørskade på dit badeværelse. Det kunne fx være, at de fliser du har siddende på væggen ikke længere kan skaffes og du derfor ønsker at udskifte dem alle. Vi betaler halvdelen af udgiften – også for de fliser, der ikke er omfattet af din skade.
Skade forvoldt af gnavere
X
   
Forsikringen dækker reparation eller udskiftning af bygningsdele, der er beskadiget pga. skadedyr. Det kan fx være rotter og mus, der gnaver i køkkenskabene eller en mår, der ødelægger isoleringen på loftet.
Skadedyrsbekæmpelse
X
   
Forsikringen dækker hjælp til bekæmpelse af skadedyr indendørs, hvis huset fx invaderes af myrer eller kakerlakker. Derudover dækker den bekæmpelse af hvepsebo både indendørs og udendørs.
Vandskade super
X
   
Forsikringen dækker ekstra godt ved vandskader. Fx hvis du får fygesne på loftet eller regnvand siver ned gennem dit tag og forårsager skade. Du er også sikret hvis vandet siver langsomt fra et synligt rør fra fx en radiator samt hvis dit kloak- eller grundvand pludselig står op af toilettet.

Dækninger

Spørgsmål & svar

E-mærket