KUNDEOMBUDET SER PÅ DIN KLAGE

Få en ny vurdering af din sag

Er du utilfreds med hvordan vi har behandlet din sag, kan du klage til Kundeombudet.

Kundeombudet ser på de fleste slags sager og kan undersøge selve sagsbehandlingen og erstatningsspørgsmålet.

De kigger på din sag med nye og friske øjne, uden bureaukrati og fastlåste meninger.

Kundeombudet er upartisk og uafhængigt.

Kundeombudet er etableret for at sikre, at du bliver hørt som kunde, og at dine synspunkter kommer frem.

Kundeombudet behandler din sag hurtigt, normalt inden for 14 dage og det er naturligvis uden beregning.

Undtagelser

Kundeombudet undersøger ikke sager, som ikke er afsluttet hos If, allerede er under behandling eller har været behandlet i andre klageinstanser. (fx domstol, voldgift eller Ankenævnet for Forsikring).

Hvordan gør du?

Skriv dine synspunkter ned og send dem til Kundeombudet enten via:

Send altid dit police- eller skadenummer. Når din klage er registreret, får du nærmere besked om den videre sagsgang. Når klagen er færdigbehandlet, får du skriftligt svar fra Kundeombudet.

Frist: Klagen skal sendes til Kundeombudet inden 6 måneder efter, du fik din afgørelse i sagen.