KUNDEPANELET VURDERER DIN KLAGE

Du har ikke fået medhold i din sag hos Kundeombudet, så du vil gerne have Kundepanelets vurdering.

Få din sag vurderet i Kundepanelet

Giver Kundeombuddet ikke giver dig medhold, kan du i de fleste tilfælde lade Kundepanelet vurdere din sag.

Seks kunderepræsentanter, en If-repræsentant og en uvildig ekspert i forsikrings- og forbrugerspørgsmål, vurderer måske din sag anderledes.

Da kunderne er i flertal, bliver din sag vurderet med flere "kundeøjne" end "forsikringsøjne". Naturligvis koster det heller ikke noget at rette henvendelse til Kundepanelet.

Kundepanelet afgør sagen

Normalt mødes Kundepanelet hver anden måned for at behandle forskellige forsikringssager. Kundepanelets afgørelser er bindende for os, og hvis stemmeafgivningen ender uafgjort, afgøres sagen altid til din fordel.

Diskussionerne i Kundepanelet plejer at være livlige og givende, og deltagernes vurderinger har også stor betydning for vores arbejde med at forbedre og forenkle vores forsikringsvilkår og forsikringsbreve.

Vil du sidde med i vores Kundepanel?

Deltagerne bliver valgt for to år ad gangen, og der kræves ingen speciel uddannelse eller baggrund for at være med i Kundepanelet. Vi annoncerer forskellige steder, når det er tid til at finde nye medlemmer.​