Vi hjælper dig mod strammere miljøkrav ved miljøskader

Strammere lovkrav betyder, at du kan få ansvaret for at erstatte en miljøskade, også selvom du ikke har gjort noget galt. Som virksomhed har man nemlig et objektivt ansvar for miljøskader.

Med vores miljøforsikring får du hjælp til at afklare, om du er ansvarlig for at have forurenet eller beskadiget egen eller andres grund, og hvad skaden vil koste.
Læs mere herunder eller bliv ringet op af én af vores rådgivere.

Bliv ringet op

En skade kan koste dyrt, alene udgifter til forundersøgelser og jordbundsprøver kan let løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Herudover kan du blive gjort ansvarlig, hvis du ikke i tilstrækkelig grad har forsøgt at undgå en miljøskade.

Både store og små virksomheder kan derfor få brug for forsikringen.

F.eks. en håndværker, der skærer metalprofiler hos en kunde, hvor metalpartiklerne forurener en nærliggende sø. En miljøforsikring dækker omkostninger til at føre søen tilbage til sin oprindelige stand.

Miljøforsikringen lever op til de nye miljøkrav

Miljøforsikringen dækker i forhold til miljøskadeloven. Ifølge loven kan en virksomhed blive pålagt at oprense forureningen og genoprette skader på vand, jord og beskyttede dyrearter og naturtyper. Har din virksomhed beskadiget miljøet, dækker forsikringen derfor også omkostningerne til at genoprette naturen, som den var før skaden.

I fremtiden vil vi se større og dyrere miljøsager. Med en Miljøansvarsforsikring fra If får du professionel hjælp, hvis der sker en skade, og vi hjælper dig også med at håndtere eventuelle uberettigede miljøkrav og miljøpåbud.

Læs mere om Miljøforsikring