Begreber inden for moms

Momsspørgsmålet er for mange nystartede en af de største udfordringer. Det er særligt en udfordring for unge iværksættere ifølge Dansk iværksætter forening. Vi giver dig derfor en indføring i de forskellige begreber inden for moms.

Bliv klogere på moms

Som nystartet virksomhed er det vigtig, at du får en god forståelse for, hvordan du håndterer moms i din virksomhed. Det kan være dyrt for din virksomhed, hvis du har rod i dine momsregnskaber.

Hvad er moms?

  • Moms er en forkortelse af ordet meromsætningsafgift, men i dag bliver betegnelsen merværdiafgift anvendt. I bund og grund er moms en afgift, som betales til staten.
  • Moms betales af køber og det er sælgers ansvar at tillægge moms på sin ydelse eller vare.
  • Moms betales efterfølgende til Skat.

Momsregistrering

Din omsætning afgør, om du skal momsregistreres. Sælger du for mere end 50.000 kr. på et år, skal du momsregistreres. Du skal være opmærksom på, at visse brancher ikke skal momsregistreres.

Du kan læse mere om momsregistrering hos SKAT.

Momsindberetning

Som virksomhed er du forpligtet til at indberette moms til Skat. Hvor ofte du skal indberette moms afhænger af din omsætning. Momsafregning kan være hver måned, pr. kvartal eller hvert halvår alt efter hvilken type virksomhed du driver.

Du skal huske at indbetale moms inden for særlige tidsfrister hos SKAT og du kan indberette din moms hos Virk.

Momsregnskab

Det skal fremgå tydeligt i dit momsregnskab, hvad der er udgående moms og indgående moms.

Salgsmoms også kaldet udgående moms

I Danmark skal momsregistrerede virksomheder opkræve moms af næsten alle ydelser og varer, som sælges i Danmark. I Danmark er momssatsen 2 % i 2017.

Sælger du noget til en kunde, skal du derfor huske af opkræve moms. Det er meget vigtigt at huske at opkræve moms.

Vi har her lavet et eksempel på en momsudregning for dig. Dette eksempel er på hvordan, du indregner moms i dine fakturaer til dine kunder:

  • du er frisør og har en timeløn på 200 kr.
  • din kunde får behandling i 2 timer, dit salg er: 2 * 200 kr. = 400 kr.
  • du tillægger kundens faktura + 25% i moms
  • du opkræver kunden 400 kr. + 25% = 500 kr.
  • din omsætning er ikke 500 kr., men 400 kr.
  • de 100 kr. er moms og skal tilbagebetales til Skat.

Læs mere om faktureringsregler og  hent en fakturaskabelon hos Startvækst.

Købsmoms også kaldet indgående moms

På næsten alle de varer eller ydelser, du køber hos din leverandør, skal der tillægges 25% moms.

Er du momsregistreret, skal du kun betale moms af differencen mellem dit køb og dit salg, hvilket kaldes merværdien.

Du kan læse mere om salgsmoms og købsmoms hos Ivækst.

Ydelser kan være momsfri

Når du sælger ydelser fx sundhedsbehandling og undervisning, kan du fritages for moms Læs mere om momsfri ydelser hos SKAT

Du kan læse om reglerne for momsregnskab i momsbekendtgørelsen hos Retsinformation.

Momsfri

Nogle virksomheder er momsfri, det vil sige at de ikke er forpligtet til at betale moms. Det kan fx være genbrugsbutikker eller kulturelle aktiviteter.

Du kan læse om alle de virksomheder, som er fritaget for moms hos SKAT.

Momsloven

I momsloven kan du bl.a. læse om afgiftssatser, beløbsgrænser, registreringer og fradrag.

Det er en god ide at læse bestemmelserne i loven nærmere, så du er sikker på, at du følger momsloven. Du kan blive klogere på momsloven ved at besøge Skatteministeriet eller Retsinformation.

Få styr på moms og undgå rod i dine momsregnskaber. Det kan koste dig dyrt.