Forebyggende råd ved stormskade til din virksomhed

Vi har i de senere år set mange og voldsomme storme i Danmark. Stormvejret går hårdt ud over bygninger, tage, tagkonstruktioner og ikke mindst biler.

Sådan forebygger du mod stormskader:

  • Fjern flest mulige løse genstande omkring din virksomhed
  • Luk alle døre, vinduer og ovenlysvinduer
  • Sørg for at der ikke står træer tæt på bygningen
  • Parkér ikke biler under store træer eller i nærheden af bygninger med fx tagsten
  • Har I byggearbejder i gang, skal stilladser og andet fastgøres ekstra godt
  • Sørg for, at bygninger og udendørs installationer er i god vedligeholdelsesstand.

Få information om storm i dit lokalområde

Forsikringsvejret - uvejr?

Forsikringsbranchen har udviklet en vejrtjeneste, så du kan holde dig ajour time for time og med én kvadratkilometers nøjagtighed se, hvor og hvordan uvejret har hærget.
Tjek Forsikringsvejret

Trækker det op til storm, så gå igang med at forebygge at skader sker.