Undgå skader før du sejler ud med skibet

Ved at gennemgå skib og andre vigtige procedurer inden du sejler ud, kan du minimere rigtig mange skader.

Check altid, at skibet er sødygtigt før afgang, herunder at:​​​

 • vejrmeldingen lover rimeligt vejr under hele rejsen, og at evt. iskort er indhentet
 • de rigtige og opdaterede søkort findes om bord, enten i papir- eller elektronisk form 
 • skibet ikke har lækager 
 • skibet ikke har fejl eller periodiske fejl på maskineri eller elektronik 
 • vandstandsalarmer og maskinalarmer er funktionsdygtige 
 • maskineri er korrekt vedligeholdt - olieskift m.m. 
 • der er tilstrækkeligt med brændstof om bord 
 • bemandingen er tilstrækkelig og lovlig 
 • skibet er lastet stabilitetsmæssigt korrekt 
 • du altid har korrekt og lovligt nødudstyr (raketter/blus) med 
 • have kommunikationsudstyr med, så hjælp kan tilkaldes 
 • du aldrig har flere passagerer med, end lovligt og der er redningsudstyr til.