UNDGÅ MASKINSKADER PÅ SKIBET

Nedbrud af en relativt lille del af motoren kan resultere i en totalskade på motoren og dette medfører store omkostninger for rederen i form af selvrisiko og mistet fiskeri.

Sådan undgår du maskinskader:

Smøreolie

 • Skift altid smøreolie i henhold til leverandørens anvisninger, og vær sikker på, at den valgte smøreolie er velegnet til formålet.

Olieprøver

 • Få altid foretaget olieprøver ved udskiftning af smøreolie. Resultatet af prøverne kan give en tidlig advarsel om et forestående nedbrud i motoren.

Kølevæske

 • Er der kølevæske på motoren, så tjek jævnligt at den opfylder kravene til fx frost- og korrosionssikring.

Overhaling

 • Overhold altid mindst leverandørens tidsfrister for overhaling af motoren fx udskiftning af foringer m.m.

Test af alarmer

 • Gør det til en fast rutine at gennemgå og logføre test af alle alarmer til maskineriet, herunder vandstandsalarmer i maskinrummet.
 • Udstrømmende vand fra bundventiler, køleanlæg eller spulepumper har været årsag til mange store maskinskader og totalforlis.
 • Vær sikker på, at alle ombord ved hvor og hvordan brandspjæld lukkes i tilfælde af brand.

Fleksible slanger (gummislanger)

 • Dårlig installation af slanger i søkøling-systemet kan medføre, at slangerne løsner sig, hvilket kan forårsage alvorlige havarier med vandfyldte maskinrum, hvis uheldet er ude.
 • Sørg altid for, at slanger er monteret korrekt, ikke har knæk eller bøjninger - og fx er sikret med dobbelte spændbånd.
 • Søventiler eller overbordventiler skal kunne lukkes fra en højt beliggende plads i maskinrummet, og der skal være en fungerende vandstandsalarm i maskinrummet.

Eftersyn

 • Tjek efter opstart og jævnligt under drift, at motoren ikke lyder eller "føles" forkert.

Gode råd ved udskiftning af maskineri

 • Visse motortyper er meget svære at skaffe reservedele til, så det vil måske være en fordel at vælge et gængs mærke næste gang du skal have skiftet dit maskineri.
 • Vælg evt. en motor med lidt overkapacitet, som kan neddrosles, da dens levetid derved forlænges betydeligt.
 • Tænk over, om fx gearet er dimensioneret til at overføre mere kraft fra en evt. større motor.
 • Få tjekket om skruen er korrekt dimensioneret til evt. større kraft og anden omdrejningshastighed.

Du kan finde yderligere information om skibssikkerhed på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Søfartsstyrelsen har udarbejdet denne app til fiskere og den indeholder:​​

 • SMS-funktion til melding af dine fangster, afsejlinger og ankomster.
 • Hjælp til at forebygge de mest almindelige ulykker
 • Tjekliste til forbedring af sikkerheden om bord og forberedelse af syn
 • Nyheder om fiskeri
 • Tjekliste ved køb af fiskeskib

Download til iPhone eller Android telefon