Undgå maskinskader på skibet

Nedbrud af en relativt lille del af motoren kan resultere i en totalskade på motoren og dette medfører store omkostninger for rederen i form af selvrisiko og mistet fiskeri.

Sådan undgår du maskinskader:

Smøreolie

 • Skift altid smøreolie i henhold til leverandørens anvisninger, og vær sikker på, at den valgte smøreolie er velegnet til formålet.

Olieprøver

 • Tag olieprøver af hovedmaskineri, gear og hydrauliske systemer, idet olieanalyser ofte kan give en tidligt advarsel om et forestående nedbrud i maskineri.

Olieanalyse forklaret

Olieanalyser er et vigtigt middel til at afgøre, om motorolien er sund, kontamineret eller viser tegn på at maskinen er udsat for unormalt slid.

Formålet med et olieanalyseprogram er at kontrollere, at en smurt maskine fungerer som forventet. Når en unormal tilstand eller parameter opdages ved hjælp af en olieanalyse, kan der straks tages skridt til at korrigere årsagen eller mindske eventuelle følger.

Hvorfor skal du foretage olieanalyser?

En åbenlys grund til at udføre en olieanalyse er at forstå oliens tilstand, men det er også beregnet til at hjælpe med at afsløre tilstanden på selve maskinen.

Der er tre hovedkategorier af olieanalyse:

 1. Bæreevne
 2. Forurening/kontaminering
 3. Slidrester.

1. Bæreevne

En olieanalyse fokuserer på at identificere oliens aktuelle fysiske og kemiske tilstand samt på at afgøre dens resterende brugstid. Det besvarer spørgsmål som:

 • Svarer olien til den olie leverandøren anbefaler?
 • Er det den rigtige olie at bruge?
 • Er de rigtige additiver aktive?
 • Er additiverne helt væk?
 • Har viskositeten skiftet fra den forventede viskositet? I bekræftende fald, hvorfor?
 • Hvad er oliens forventede resterende levetid?

2. Forurening/kontaminering

Ved at registrere tilstedeværelsen af ​​destruktive forurenende stoffer og indsnævre deres sandsynlige kilder (interne eller eksterne), kan en olieanalyse hjælpe med at besvare spørgsmål som:

 • Er olien ren?
 • Hvilke typer forurenende stoffer findes der i olien?
 • Hvor kommer de forurenende stoffer fra?
 • Er der tegn på andre typer smøremidler i olien?
 • Er der nogen tegn på intern lækage?

3. Slidrester

Denne del af olieanalysen kan bestemme tilstedeværelsen og identifikationen af ​​partikler produceret som et resultat af mekanisk slid, korrosion eller anden nedbrydning af maskinens interne overflader. Den besvarer spørgsmål, der er relateret til slid, herunder:

 • Nedbrydes maskinen unormalt?
 • Bliver der produceret slidrester/metalpartikler i maskinen?
 • Fra hvilken intern komponent stammer sliddet sandsynligvis?
 • Hvad er årsagen til sliddet?
 • Hvor alvorlig er slidtilstanden?

Du skal vide, hvilke tiltag der skal gøres for at holde maskinen sund og forlænge oliens levetid. En olieanalyse på en maskine kan faktisk sammenlignes med en blodprøve der afdækker problemer med patientens helbred. 

Kølevæske

 • Er der kølevæske på motoren, så tjek jævnligt at den opfylder kravene til fx frost- og korrosionssikring.

Overhaling

 • Overhold altid mindst leverandørens tidsfrister for overhaling af motoren fx udskiftning af foringer m.m.

Test af alarmer

 • Gør det til en fast rutine at gennemgå og logføre test af alle alarmer til maskineriet, herunder vandstandsalarmer i maskinrummet.
 • Udstrømmende vand fra bundventiler, køleanlæg eller spulepumper har været årsag til mange store maskinskader og totalforlis.
 • Vær sikker på, at alle ombord ved hvor og hvordan brandspjæld lukkes i tilfælde af brand.

Fleksible slanger (gummislanger)

 • Dårlig installation af slanger i søkøling-systemet kan medføre, at slangerne løsner sig, hvilket kan forårsage alvorlige havarier med vandfyldte maskinrum, hvis uheldet er ude.
 • Sørg altid for, at slanger er monteret korrekt, ikke har knæk eller bøjninger - og fx er sikret med dobbelte spændbånd.
 • Søventiler eller overbordventiler skal kunne lukkes fra en højt beliggende plads i maskinrummet, og der skal være en fungerende vandstandsalarm i maskinrummet.

Eftersyn

 • Tjek efter opstart og jævnligt under drift, at motoren ikke lyder eller "føles" forkert.

Gode råd ved udskiftning af maskineri

 • Visse motortyper er meget svære at skaffe reservedele til, så det vil måske være en fordel at vælge et gængs mærke næste gang du skal have skiftet dit maskineri.
 • Vælg evt. en motor med lidt overkapacitet, som kan neddrosles, da dens levetid derved forlænges betydeligt.
 • Tænk over, om fx gearet er dimensioneret til at overføre mere kraft fra en evt. større motor.
 • Få tjekket om skruen er korrekt dimensioneret til evt. større kraft og anden omdrejningshastighed.