UNDGÅ MASKINSKADER PÅ SKIBET

Nedbrud af en relativt lille del af motoren kan resultere i en totalskade på motoren og dette medfører store omkostninger for rederen i form af selvrisiko og mistet fiskeri.

Sådan undgår du maskinskader:

Smøreolie

 • Skift altid smøreolie i henhold til leverandørens anvisninger, og vær sikker på, at den valgte smøreolie er velegnet til formålet.

Olieprøver

 • Få altid foretaget olieprøver ved udskiftning af smøreolie. Resultatet af prøverne kan give en tidlig advarsel om et forestående nedbrud i motoren.

Kølevæske

 • Er der kølevæske på motoren, så tjek jævnligt at den opfylder kravene til fx frost- og korrosionssikring.

Overhaling

 • Overhold altid mindst leverandørens tidsfrister for overhaling af motoren fx udskiftning af foringer m.m.

Test af alarmer

 • Gør det til en fast rutine at gennemgå og logføre test af alle alarmer til maskineriet, herunder vandstandsalarmer i maskinrummet.
 • Udstrømmende vand fra bundventiler, køleanlæg eller spulepumper har været årsag til mange store maskinskader og totalforlis.
 • Vær sikker på, at alle ombord ved hvor og hvordan brandspjæld lukkes i tilfælde af brand.

Fleksible slanger (gummislanger)

 • Dårlig installation af slanger i søkøling-systemet kan medføre, at slangerne løsner sig, hvilket kan forårsage alvorlige havarier med vandfyldte maskinrum, hvis uheldet er ude.
 • Sørg altid for, at slanger er monteret korrekt, ikke har knæk eller bøjninger - og fx er sikret med dobbelte spændbånd.
 • Søventiler eller overbordventiler skal kunne lukkes fra en højt beliggende plads i maskinrummet, og der skal være en fungerende vandstandsalarm i maskinrummet.

Eftersyn

 • Tjek efter opstart og jævnligt under drift, at motoren ikke lyder eller "føles" forkert.

Gode råd ved udskiftning af maskineri

 • Visse motortyper er meget svære at skaffe reservedele til, så det vil måske være en fordel at vælge et gængs mærke næste gang du skal have skiftet dit maskineri.
 • Vælg evt. en motor med lidt overkapacitet, som kan neddrosles, da dens levetid derved forlænges betydeligt.
 • Tænk over, om fx gearet er dimensioneret til at overføre mere kraft fra en evt. større motor.
 • Få tjekket om skruen er korrekt dimensioneret til evt. større kraft og anden omdrejningshastighed.

Du kan finde yderligere information om skibssikkerhed på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Søfartsstyrelsen har udarbejdet en app med:

 • Kort med dynamisk zoom og position
 • Prognoser for vind og strøm op til 46 timer frem
 • Information om skydeøvelser
 • Information om farvandsadvarsler