Undgå skader på skibet under sejladsen

Selvom der er meget du skal have styr på, når du sejler, er det vigtigt at du sikrer at alt er i orden, så du kan undgå skader.

Under sejladsen skal du være opmærksom på, at:​​​​​

 • altid holde behørigt udkik, mangelfuldt udkik er årsag til 95% af alle kollisioner og grundberøringer
 • aldrig stole 100% på elektroniske navigationsmidler, kik ud af vinduet
 • GPS udstyr altid har en fejlvisning, hold derfor sikker afstand til land, skær og andre skibe
 • svigter elektronikken, så sæt straks farten ned til "sikker fart"
 • sejle med "sikker fart" i uklart vejr eller dårlig sigtbarhed ,mørke, tåge, snestorm m.m.
 • altid være frisk og udhvilet når du sejler ud, eller har vagt
 • overholde og følge de internationale søvejsregler
 • altid udvise godt sømandsskab, hold ikke på din "ret", hvis det kan medføre en farlig situation​

Fejl i automatpilot

Ved navigering i smalle og tætte trafikerede farvande, eller ind og ud af havn bør du overveje håndstyring, idet et kortvarigt svigt i automatstyringen kan resultere i kollision eller grundstødning.

Certifikater og sikkerhedsforskrifter

Skibe i erhvervsmæssig brug skal altid opfylde de krav, som myndighederne og klassifikationsselskaberne har fastsat. Nødvendige certifikater skal være gyldige.

Rederen og/eller ejeren har ansvaret for at:

 • Skibet er korrekt bemandet i henhold til gældende lovgivning
 • Besætningen har den rigtige uddannelse og gyldige certifikater
 • Skibet har gyldigt klasse- og/eller myndighedscertifikat

Gem informationer i tilfælde af havari 

En gemme-rutine omkring skibets manøvrer og positioner er vigtig for at sikre, at tilgængelige informationer i systemet ikke går tabt.

Informationerne er utrolig vigtige, både for forståelsen af hændelsesforløbet ved fx kollision og ved et eventuelt retsligt efterspil.