Undgå skader på skibet under sejladsen

Selvom der er meget du skal have styr på, når du sejler, er det vigtigt at du sikrer at alt er i orden, så du kan undgå skader.

Under sejladsen skal du være opmærksom på, at:​​​​​

 • altid holde behørigt udkik, mangelfuldt udkik er årsag til 95% af alle kollisioner og grundberøringer
 • aldrig stole 100% på elektroniske navigationsmidler, kik ud af vinduet
 • GPS udstyr altid har en fejlvisning, hold derfor sikker afstand til land, skær og andre skibe
 • svigter elektronikken, så sæt straks farten ned til "sikker fart"
 • sejle med "sikker fart" i uklart vejr eller dårlig sigtbarhed ,mørke, tåge, snestorm m.m.
 • altid være frisk og udhvilet når du sejler ud, eller har vagt
 • overholde og følge de internationale søvejsregler
 • altid udvise godt sømandsskab, hold ikke på din "ret", hvis det kan medføre en farlig situation​

Fejl i automatpilot

Ved navigering i smalle og tætte trafikerede farvande, eller ind og ud af havn bør du overveje håndstyring, idet et kortvarigt svigt i automatstyringen kan resultere i kollision eller grundstødning.

Certifikater og sikkerhedsforskrifter

Skibe i erhvervsmæssig brug skal altid opfylde de krav, som myndighederne og klassifikationsselskaberne har fastsat. Nødvendige certifikater skal være gyldige.

Rederen og/eller ejeren har ansvaret for at:

 • Skibet er korrekt bemandet i henhold til gældende lovgivning
 • Besætningen har den rigtige uddannelse og gyldige certifikater
 • Skibet har gyldigt klasse- og/eller myndighedscertifikat

Gem informationer i tilfælde af havari 

En gemme-rutine omkring skibets manøvrer og positioner er vigtig for at sikre, at tilgængelige informationer i systemet ikke går tabt.

Informationerne er utrolig vigtige, både for forståelsen af hændelsesforløbet ved fx kollision og ved et eventuelt retsligt efterspil.

Du kan finde yderligere information om skibssikkerhed på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Søfartsstyrelsen har udarbejdet en app med:

 • Kort med dynamisk zoom og position
 • Prognoser for vind og strøm op til 46 timer frem
 • Information om skydeøvelser
 • Information om farvandsadvarsler