Hvilken forskel er der på DDP og DAP?

Spørgsmål stillet af Johannes

Spørgsmål:

Jeg undrer mig over forskellen på DDP (Incoterms 2000) og DAP (Incoterms 2010). Hvis jeg har forstået det korrekt, er det hovedsageligt toldreglerne som adskiller. Eksempelvis er en transport indenfor EU, fra Sverige til Tyskland, vel stadig indenfor en toldfri zone? Er der her nogle forskelle rent omkostningsmæssigt?

Svar:

Mit svar refererer til Incoterms 2010. I begge henseender står sælger for risiko tilknyttet godset frem til navngivne bestemmelsessted. Køberen tager ansvar for aflæsning. I begge tilfælde betaler sælger omkostningerne for transport. DDP betyder at godset leveres fortoldet og DDP er den leveranceklausul som indebærer de mest vidtrækkende forpligtigelser for sælger.

Leveranceklausulen DAP:
”Delivered at place” (Leveret på angivne sted) indebærer at sælger leverer godset når det stilles til købers rådighed på ankomne transportmiddel, klar til aflæsning på den angivne destination. Sælger bærer al risiko forbundet med at transportere godset til det angivne sted.

Leveranceklausulen DDP:
”Delivered duty paid” (Leveret fortoldet) indebærer at sælger afleverer godset når det er godkendt til import og stilles til købers rådighed ved ankomne transportmiddel, klar til aflæsning på den nye destination. Sælger står for alle omkostninger og bærer al risiko forbundet med at transportere godset til specificerede sted og skal angive varerne, ikke kun til eksport, men også import, betale alle toldsatser for eksport og import, samt udføre alle toldformaliteter.