Er der nogen forskel på DDU og DDP?

Spørgsmål stillet af Børge

Spørgsmål:

Vi importerer træ, som der ikke er nogen told på. Spiller det da nogen rolle om der i aftalen står ”leveres DDU” eller ”leveres ”DDP”?

Svar:

Som forsikringsselskab forsikrer vi skader på gods eller tab af selvsamme under transport. Vi kigger her på hvem af involverede parter, i dette tilfælde køber eller sælger, som står for risikoen under transporten. Set fra dette risikoperspektiv er der ingen forskel på DDU og DDP.

Når det kommer til dit spørgsmål, i relation til om der er nogen forskel i sammenhæng med told, handler det ikke direkte om et forsikringsspørgsmål. Selve ordet ”duty” omfatter ansvar og risiko for gennemførelse af toldformaliteter samt betaling af disse formaliteter, told, skat samt andre afgifter og gebyrer. Er der ikke nogen forpligtigelse til at betale told, og er der ikke restriktioner for import, er det sandsynligvis ikke af betydning hvilke af de to leveringsklausuler du anvender.

Leveringsklausulerne er designet til at være anvendelige, selvom de indeholder en forpligtigelse til at erklære told. Dette er løst på en sådan måde, at ordene ”hvor det kræves” er tilføjet i de relevante klausuler.