Hvad er forskellen på Incoterms og Combiterms?

Spørgsmål stillet af Ingrid

Svar:

Det Internationale Handelskammer, ICC, har siden 1920’erne arbejdet med regler for tolkning af handelstermer som anvendes i købsaftaler verden over, for at definere køber og sælgers forpligtigelser. Det er et regelsæt indeholdende 13 leverancevilkår. Det er vigtigt at påpege, at Incoterms ikke er en lov foruden sparring fra ICC, omkring hvordan de anser at respektive leverancevilkår skal tolkes.

Det skal dog understreges at omfanget af Incoterms er begrænset til at gælde rettigheder samt forpligtigelser for involverede parter i en købsaftale med henblik på leverance af solgte varer. Incoterms gælder kun hvis parterne i deres aftaler refererer til Incoterms i forbindelse med leverancevilkår.

Combiterms er et Svensk fordelingsværktøj af omkostninger og udgør ikke et selvstændigt regelsæt af leverancevilkår. Den kan dog være et værdifuldt supplement til Incoterms. Combiterms udgives af Sveriges Transportindustriforbund. I relation til eksterne fordelinger af omkostninger mellem køber og sælger er Incoterms ikke altid tilstrækkeligt detaljeret.

I Combiterms har man vejledning for hvert af de 13 leverancevilkår i Incoterms angivet i 17 rubrikker med tilhørende 3-cifret kode. Combiterms hovedfunktion ar at kombinere – deraf navnet – leveranceklausulerne med et overskueligt system for fordelingen af omkostningerne mellem køber og sælger og dertil også tilpasset til databehandling.