Hvad er forskellen på leveringsklausulen EXW og FCA?

Spørgsmål stillet af Jan

Svar:

Forskellen her er risikoovergangen. For EXW går risikoen over til køber, når sælger har stillet godset til købers rådighed på specificerede plads, eg. I købers lokaler, fabrik eller lager. Det er altid vigtigt at angive sted for risikoovergangen. Risiko overdrages til køber allerede inden godset er lastet eller har påbegyndt sin transport. Køber står for transportmiddel og lastning til og fra plads.

Risikoen tilkoblet godset ved FCA overgår til køberen når godset afleveres til anviste fragtfører (lastning udføres af sælger) eller ved en aftalt terminal.

Den store forskel er når risiko overgår til køber. Ved EXW sker det på en specificeret plads allerede inden påbegyndt lastning eller transport. Ved FCA har sælger ansvar for lastning.