Gælder Incoterms i alle lande?

Spørgsmål stillet af Per-Gunnar

Spørgsmål:

Er Incoterms 2010 gældende for handel med alle lande, eller er der tilfælde, hvor yderligere betingelser skal indføres?

Svar:

Incoterms 2010 gælder for handel med alle lande. Den brede ekspertise som findes i ICC’s kommission for international handelslov, hvis medlemmer kommer fra alle verdensdele og alle handelssektorer sikrer, at reglerne i Incoterms’ 2010 imødekommer virksomhedens behov globalt. 

Husk på, at reglerne i Incoterms ikke udgør en komplet købsaftale. Reglerne i Incoterms specificerer hvilken part i købsaftalen som skal arrangere transport eller tegne forsikring, når sælger leverer godset til køber samt de omkostninger, som hver part er ansvarlig for. Derimod siger reglerne i Incoterms ikke noget om pris eller betalingsmetode.

Reglerne berører heller ikke overførslen af ejerskab af godset eller misligholdelse af kontrakten. Disse spørgsmål afvikles normalt ved udtrykkelige regler i købsaftalen, eller ved den lov som er anvendt i kontrakten. Parterne skal være opmærksomme på, at lokal obligatorisk lov kan tilsidesætte regler i deres aftaler, herunder den valgte regel i Incoterms.