Opkrævning af gebyr, afgifter og bidrag

Vi opkræver følgende gebyr samt lovbestemte afgifter og bidrag for staten på din virksomheds erhvervsforsikringer.

Gebyr

Ved for sen betaling, opkræver vi et rykkergebyr på 100 kr. 

Afgifter og miljøbidrag

Afgift/bidrag Hvad udgør det?
Skadeforsikringsafgift opkræves på: 1,1%

Bygningsforsikring
Løsøreforsikring
Køretøjsforsikring
Ansvarsforsikring
Ulykkesforsikring
Erhvervsrejseforsikring
Sundhedsforsikring​

Statsafgift på ansvarsforsikring på motorkøretøjer​
Varierer efter motorkøretøj
Miljøbidrag på arbejdsskadeforsikring (Fastsættes 1. gang årligt)
1,2%
Miljøbidrag på ansvarsforsikring på motorkøretøjer
84 kr.
Stormflodsafgift
60 kr.
Bidrag til Garantifonden 2020 
Læs mere hos Forsikring & Pension her
40 kr.