Opkrævning af gebyr, afgifter og bidrag

Vi opkræver følgende gebyr samt lovbestemte afgifter og bidrag for staten på din virksomheds erhvervsforsikringer.

Afgifter og miljøbidrag

Afgift/bidrag Hvad udgør det?
1,1%

Bygningsforsikring
Løsøreforsikring
Køretøjsforsikring
Ansvarsforsikring
Ulykkesforsikring
Erhvervsrejseforsikring
Sundhedsforsikring​
Sygedriftstabsforsikring

Statsafgift på ansvarsforsikring på motorkøretøjer​
Varierer efter motorkøretøj
Miljøbidrag på arbejdsskadeforsikring (Fastsættes 1. gang årligt)
1,0%
Miljøbidrag på ansvarsforsikring på motorkøretøjer
84 kr.
Stormflodsafgift
40 kr.
Bidrag til Garantifonden for sundhedsforsikring og privatbiler
Læs mere hos Forsikring & Pension her
40 kr.
Bidrag til Garantifonden for arbejdsskadeforsikring fra 1/1 2022
Der beregnes pr. fuldtidsansat 30 kr.

Gebyr

Ved for sen betaling, opkræver vi et rykkergebyr på 100 kr.