Ansvarsforsikring

Vi tilbyder en bred vifte af ansvarsforsikringer til din virksomhed.

Start med at indhente et uforpligtende tilbud.

Ansvarsforsikringerne beskytter, hvis din virksomhed bliver gjort erstatningsansvarlig. Vi tilbyder alt fra den allervigtigste erhvervsansvarsforsikring til mere branchespecifkke ansvarsforsikringer, såsom produktansvar-, professionel ansvar-, miljøansvar-, patent- varemærkeansvar- og bestyrelsesansvarsforsikring. Vi tilbyder også forsikringer mod it-kriminalitet, som fx dækker økonomiske tab ved hacking af dine data, programmer, it-udstyr og netbankindbrud.

  • Dækker dit erstatningsansvar

    Dækker erstatningskrav, du kan blive mødt af kunder.

  • Friholdelse fra uberettige krav

    Friholder virksomheden fra uberettige krav fra tredjemand.

  • Ansvarsforsikring til branche

    Vi tilbyder ansvarsforsikringer skræddersyet til forskellige brancher.

Erhvervsansvar

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring hjælper din virksomhed, hvis du bliver mødt med et erstatningskrav for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviteter. 

Forsikringen dækker din virksomheds erstatningsansvar, hvis en ansat kommer til at lave en skade hos en af dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse. 
Erhvervsansvarsforsikring - læs mere hos If

Produktansvar

Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring dækker dit erstatningsansvar som kan opstå, hvis dit produkt eller ydelse er defekt og årsag til skade, efter at produktet eller ydelsen er bragt i omsætning.​ 
Produktansvarsforsikring - læs mere hos If

Retshjælp

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til juridisk bistand, når din virksomhed er part i en tvist. 

Den dækker tvister lige meget om du er sagsøger eller sagsøgte.

Profesionel ansvarsforsikring

Professionel ansvarsforsikring

Professionel ansvarsforsikring dækker erstatningskrav du kan blive mødt med som følge af den rådgivning, du har ydet overfor dine kunder. 
Professionel ansvarsforsikring - læs mere hos If

Bestyrelseansvar

Bestyrelse- og direktionsansvarsforsikring

Dækker dit erstatningsansvar som bestyrelsesmedlem eller hvis du sidder i direktionen, som du kan blive pålagt.
Bestyrelsesansvarsforsikring - læs mere hos If

Miljøansvar

Miljøansvarsforsikring

Miljøansvarsforsikring dækker din virksomheds ansvar efter miljøskadeloven.​ Har din virksomhed forårsaget en miljøskade kan virksomheden blive gjort ansvarlig selvom du ikke har gjort noget galt.​

Forsikringen dækker omkostninger til at føre naturen tilbage til det den var før skaden.​​​​​​​​​​​

Patent- og varemærkeansvar

Patent- og varemærkeforsikring

Også kaldet IPR-forsikring dækker, hvis dine immaterielle rettigheder bliver krænket eller hvis du selv kommer til at krænke andres immaterielle rettigheder.

Immaterielle rettigheder kan fx være patenter, varemærke, ophavsret eller design.

IPR-forsikring - læs mere hos If

Forsikringer mod it-kriminalitet

Cyberforsikring

Dækker din virksomheds økonomiske tab og omkostninger ved hackerangreb på din virksomheds data, programmer og it-systemer.
Cyberforsikring - få mere information på Ifs hjemmeside​

Kriminalitetsforsikring

Dækker tab som følge af kriminalitet begået mod din virksomhed, herunder også tab som følge af it-kriminalitet.​​​
Kriminalitetsforsikring - få mere information på Ifs hjemmeside​

Netbankforsikring

Dækker tab opstået i forbindelse med netbankindbrud. Bliver din firmakonto bliver hacket, så dækker netbankforsikringen dit eventuelle tab af data.
Netbankforsikring - få mere information på Ifs hjemmeside​​

Fandt du ikke den forsikring, du ledte efter?