Ejendomsforsikring

Vi tilbyder en bred vifte af ejendomsforsikringer til din virksomhed.

Start med at indhente et uforpligtende tilbud.

De vigtigeste ejendomsforsikringer er dine virksomheds bygninger og alt inventar, udstyr eller varer du har i dine bygninger. Du kan også få brug for en entrepriseforsikring, når du skal bygge nyt, bygge til eller stå for montering af anlæg/maskine. Vil du dække nedgangen i din omsætning pga en skade, så skal du købe en driftstabsforsikring. Alle forsikringer kan tilpasses efter dit behov.

  • Dækker brand-, tyveri- og vandskade

    Både bygninger og dine ting er godt sikret mod brand, tyveri and vandskade.

  • Dækker følgeskader

    Både bygning og dine ting er dækket mod følgeskader.

  • Få sikret din indtjening

    Driftstabsforsikring dækker nedgang i indtjening, når du ikke kan opretholde din omsætning på grund af en skade.

Bygning

Bygningsforsikring

Bygningsforsikringen kan du købe til alle dine virksomheds bygninger, såsom lager, butik, kontor og produktionshal. Også de bygninger du lejer ud.

​Bygningsforsikring dækker dine erhvervsbygninger mod brand-, tyveri-, el- , natur- og  vandskade. Bygningsforsikringen sørger også for, at du får dækket dine følgeudgifter i tilfælde af en skade, også dem som ikke er åbenlyse.​

Få mere information på Ifs hjemmeside:
Bygningsforsikring

Driftstab

Driftstabsforsikring

Driftstabsforsikringen er til virksomheder, som producerer ting eller leverer ydelser.

Driftstabsforsikringen dækker nedgangen i din virksomheds indtjening, når du ikke kan opretholde din omsætning på grund af en skade.

Driftstabsforsikringen kan ikke købes alene, skal købes med enten bygningsforsikring eller løsøreforsikring.

Få mere information på Ifs hjemmeside:
Driftstabsforsikring

Udstyr, inventar og varer

Løsøreforsikring

Løsøreforsikringen er til alle din virksomheds inventar, udstyr, maskiner, varer m.m..

Løsøreforsikringen dækker alle dine ting bla. mod brand, tyveri-, el-, natur- og vandskade.

Løsøreforsikring sørger også for, at du får dækket dine følgeudgifter i tilfælde af en skade, også dem som ikke er åbenlyse. ​​

Få mere information på Ifs hjemmeside:
Løsøreforsikring

Entreprise/Montage

Entrepriseforsikring

Entrepriseforsikringen kan du købe, når du står over for at skulle bygge nyt, bygge om eller når du står for montering af anlæg/maskine.

Entrepriseforsikringen dækker mod brand- og stormskade. Den kan også omfatte oversvømmelse, frost- og vandskade, jordskred og sammestyrtninger. Tyveri eller hærværk på byggepladsen, væltet byggekran og påkørsel af byggeriet.

Få mere information på Ifs hjemmeside:
Entrepriseforsikring

Fandt du ikke den forsikring, du ledte efter?