Vi arbejder for

ET TRYGGERE SAMFUND

Som Nordens førende forsikringsselskab med 3,6 mio. kunder har vi et stort ansvar både ift. mennesker, men også ift. det samfund og miljø, vi alle færdes i hver dag.

Vi arbejder for dig

På kort sigt hjælper vi vores kunder, så snart behovet for hjælp og vejledning opstår. På langt sigt arbejder vi på at forebygge skader, så de helt kan undgås.

Foruden skadeforebyggelse arbejder vi for et bæredygtigt miljø og et samfund, hvor alle kan leve trygt.

 • Klimaneutral siden 2011

  Vi har været en klimaneutral virksomhed siden 2011.​

 • Et tryggere samfund

  Vi engagerer os aktivt i samfundsspørgsmål og kæmper for et tryggere samfund.​

 • Fokus på bæredygtighed

  Vi arbejder konstant på at mindske vores miljøpåvirkning.

Vi arbejder for et trygt samfund

Et trygt samfund

Hos If tager vi et større samfundsmæssigt ansvar, end det vi automatisk pålægges gennem vores forretningsaktiviteter.

Ved aktivt at anvende vores viden om risici og skadesforebyggelse, vil vi bidrage til en bæredygtig udvikling af de samfund, hvor vi selv færdes til hverdag.

Forsikring handler om at hjælpe både privatpersoner og virksomheder ved at mindske risici og beskytte sig mod uventede økonomiske tab.

Uanset om det drejer sig om at bygge hus eller drive forretning, så giver forsikringer en øget tryghed for det enkelte individ, for virksomheden og for samfundet som helhed.

Kort sagt bidrager forsikringer til at give os større handlefrihed, og forsikringer er derfor en vigtig del af et velfungerende samfund.


Vi hjælper samfundet - og dig

Vi arbejder på at påvirke beslutningstagere til at træffe kloge, langsigtede beslutninger, som er med til at forebygge skader og mindske risici.

If har fx bidraget til udviklingen af værktøjet VisAdapt, som kan forudsige oversvømmelser, og dermed hjælper til at forebygge vandskader.

Et andet eksempel kommer fra vores forretningsområde Industri. Industri hjælper kunderne med at identificere deres største risici, hvorefter de laver handlingsplaner for, hvordan kunden bedst undgår skader – en win/win-situation for alle.

Vi arbejder for en mere bæredygtig hverdag.

Bæredygtighed og miljø

Siden 2008 har If haft en formuleret miljøpolitik, som især består af 2 ting:

 1. Vi vedkender os vores samfundsmæssige ansvar for at agere ift. de klimamæssige udfordringer, vi ser i dag.
 2. Vi vedkender os et ansvar for at motivere andre til at arbejde mod bæredygtig udvikling bl.a. med udgangspunkt i vores egne handlinger.

If opfordrer desuden sine medarbejdere til at agere så miljøvenligt som muligt – både privat og arbejdsmæssigt:

 • Alle If-medarbejdere skal gennemføre et obligatorisk e-kursus om miljø.
 • Medarbejderne opfordres til at holde nordiske møder over Skype eller video, for at skære ned på antallet af flyrejser.
 • If arrangerer forskellige kampagner med udgangspunkt i medarbejdernes sundhed, bl.a. ved en 'Cykeluge' i foråret 2018, hvor medarbejderne blev belønnet for at cykle på arbejde og desuden fik mulighed for at låne elcykler gratis. Derudover deltager If i både DHL Stafetten og "Vi cykler til arbejde"-ugen hvert år med adskillige hold.
 • Ved Ifs hovedkontor har vi et hot spot for dele-elbils-udbyderen Green Mobility, så både medarbejdere og gæster kan benytte miljørigtige el-biler til transport. Derudover findes der 2 cykelskure med tilhørende elektrisk pumpe, foruden omklædnings- og badefaciliteter, så man med fordel kan cykle på arbejde.


Ifs CO2-produktion og energiforbrug

I If arbejder vi aktivt for hele tiden at nedsætte vores CO2-produktion og energiforbrug bl.a. ved at sætte løbende mål. I perioden 2007-2017 har vi fx reduceret vores CO2-udledning med 57 % og flyrejser med 37 %.

I If gør vi meget ud af at købe grøn el til alle vores nordiske selskaber, fx i form af vind- og vandkraft. I Danmark er If desuden Klimapartner med Ørsted i Danmark, hvor vi bl.a. bidrager økonomisk til opsætningen af lokale havvindmøller.

Derudover følger If Greenhouse Gas Protocols retningslinjer ift. rapportering af CO2-udledning, og kompenserer vores aktuelle CO2-forbrug gennem Gold Standard-projekter i tredjeverdenslande.

Senest har If finansieret uddelingen af højeffektive Envirofit brændekomfurer i Indien og Tanzania. Disse reducerer antallet af farlige partikler med 80 % og brændeforbruget med 60 % ift. traditionel madlavning over åben ild.


Bronzecertificeret kantine med stort fokus på økologi

Ifs kantine tilbyder hver dag morgenmad og frokost af høj kvalitet, og med en gennemsnitlig økologiprocent på ca. 40 %. Det store fokus på økologi har sikret kantinen et økologisk spisemærke i bronze.

Vi presser på for mere bæredygtighed – både internt og eksternt

Udover vores interne projekter for at fremme bæredygtighed og nedsætte energiforbruget, stiller vi også krav til verden omkring os:

 • Vi vælger bl.a. leverandører ud fra hvorvidt de har en fungerende miljøpolitik og arbejder miljøvenligt.
 • If deltager i det internationale branchesamarbejde ClimateWise, som fremmer bæredygtighed og arbejder aktivt med klimaspørgsmål.
 • If har været medlem af Netværk for Miljømærket Indkøb siden netværkets start i 2012. Her arbejder vi aktivt for udbredelsen af Svane- og Ecolabel-mærkede produkter og tjenester sammen med andre anerkendte virksomheder.
 • I 2014 blev vi gennem vores moderorganisation SAMPO placeret i top 100 over verdens mest miljøvenlige virksomheder af Newsweek.
 • Hvert år udsender If en offentlig miljørapport med alle miljødata og beskrivelse af fremtidige mål.

Læs mere om Ifs miljøpolitik her

Forsikring betyder, at vi hjælper hinanden.

If og forsikringssvindel

Hos If tror vi på vores kunder, og vi giver dig altid en god og retfærdig behandling.

Når man arbejder med forsikringer, arbejder man inden for fællesskabsprincippet: Dvs. at mange har forsikringer, så de få der kommer ud for en ulykke eller en skade, kan få hjælp, når de har brug for det.

Det giver økonomisk sikkerhed for dig som kunde, da du altid har os og de andre kunder i ryggen.


Forsikringssvindel går ud over os alle

Det er altid vores udgangspunkt, at kunderne giver os korrekte oplysninger, både når forsikringen købes, og når der sker en skade. Men vi ser desværre også, at det ikke er alle skadeanmeldelser, der er korrekte og ærlige, og de sager tager vi meget alvorligt.

I Danmark opdages der forsikringssvindel for ca. 500 mio. kroner årligt, hvilket er et uacceptabelt beløb, som vi ikke ønsker, at vores helt almindelige og ærlige kunder skal være med til at betale.


Vi følger reglerne

Vi gør meget ud af at følge de juridiske og etiske regler i branchen, og derfor er det en naturlig del af vores strategi og vores sociale ansvar at forebygge og bekæmpe forsikringssvindel.

Vi har klare regler for, hvordan dette efterforskningsarbejde foregår:

 • Vi følger de til enhver tid gældende etiske og juridiske regler på området.
 • Vi følger forsikringsbranchens kodeks for undersøgelse af forsikringssvindel.
 • Vi har tydelige interne, etiske regler for efterforskning.

Hensynet til vores kunder er størst, men er der er tale om falske anmeldelser, efterforsker vi sagen. Vi har erfarne medarbejdere, der står for arbejdet med at forebygge og efterforske forsikringssvindel og organiseret finansiel kriminalitet.

Målet er enkelt: At beskytte dig som kunde, så du ikke kommer til at betale for andres forsikringssvindel.
Læs mere om branchens fokus på og danskernes holdning til forsikringssvindel

Vi arbejder for et bedre samfund for både store og små.

Initiativer og medlemskaber

I If gør vi meget for at bidrage til et mere bæredygtigt miljø – men det er svært at gøre det på egen hånd.

Derfor engagerer vi os i klimadebatten og deltager i en række miljøinitiativer, fx:

 • ClimateWise – Forsikringsbranchens globale samarbejde for at reducere klimarisici

 • Global Insurance Industry Statement – Samarbejdserklæring mellem forsikringsselskaber og regeringer verden over

 • Carbon Price Communique – Internationalt netværk af virksomheder, som samarbejder om global indsats mod klimaændringer

 • Klimakompensering – Klimakompensation, der støtter projekter i udviklingslande

 • Netværk for Miljømærket Indkøb – Indkøbernetværk for virksomheder med fokus på miljømærkede produkter og services

 • WWF i Finland – Energibesparende tiltag i samarbejde med WWF

 • Nord-Star – Nordisk forsikringssamarbejde som hjælper husejere med at forebygge klimaskader.

Miljømål og miljøpolitik

Læs om vores mål her

If som virksomhed

Læs mere om If