Vi behandler de oplysninger, som du indtaster på hjemmesiden, i overensstemmelse med vores persondatapolitik

 1. Husforsikring

Husk husforsikringen til dig og dit hus. Når du køber et hus, gør du én af dit livs største investeringer - måske den største. Derfor er det vigtigt, at du er godt sikret og dét vil vi gerne hjælpe dig med.

Hos os vælger du selv, hvad din husforsikring skal dække. Vi tilbyder fx en husforsikring til dig, der kun ønsker de helt basale dækninger, og en Super-husforsikring til dig, der gerne vil sikre dig ekstra godt mod fx skadedyr, vand- og svampeskader.


 • Skadedyrsbekæmpelse

  Hus Super dækker, hvis du skulle være uheldig at få skadedyr derhjemme, fx væggelus, kakerlakker eller mus. ​

 • Handicaptilpasning

  Hus Super dækker udgifter til at gøre boligen kørestol-venlig, hvis én i husstanden rammes af en sygdom eller ulykke, eller I får et barn med fysisk handicap.

 • If Boligtjek

  Med tilvalgsdækningen If Boligtjek gennemgår vi 120 punkter i dit hus, og du får gode råd til skadeforebyggelse, fx ift. vandlækager, svamp og råd.

Sammenlign dækninger Hus Super Hus Plus Hus
Brandskader

Forsikringen dækker fx brandskader forårsaget af lynnedslag, tilsodning eller el-skade på nogle af de faste elinstallationer i dit hus.

Husejeransvarsforsikring

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer og deres ejendele, når du har erstatningsansvaret som ejer af ejendommen.

​Retshjælpsforsikring

​​​​Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.​

Stormskader

Forsikringen dækker fx hvis tagsten eller hele taget ødelægges under en storm.

Pludselig skade

Forsikringen dækker bl.a. påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der skader dine bygninger.

Tyveri og hærværk

Forsikringen dækker tyveri af og hærværk på bygningsdele, når dem der gør det, ikke har ”lovlig adgang” til adressen.

Brud på glas og kumme

Forsikringen dækker brud på fastmonteret glas og porcelæn, fx vinduer, fastmonterede spejle, glaskeramiske kogeplader, håndvaske, WC-kummer og badekar - uden selvrisiko.

Entrepriseforsikring

Forsikringen dækker skader under nyopførelse, tilbygning og ombygning af dit hus. Forsikringen omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse.

Følgeskade af håndværker- og entreprenørfejl

Dækker skade, som opstår pludseligt, som er en direkte følge af en håndværker- eller entreprenørfejl.

Skade på skjulte rør og kabler

Forsikringen dækker utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved skade på gulvvarmen.

Skade på stikledninger

Forsikringen dækker utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du har pligten til at vedligeholde.

Kosmetiske forskelle

Ved en dækningsberettiget rørskade i badeværelset, dækker forsikringen 50 % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de erstattede og ubeskadigede fliser/klinker.

Det kunne fx være, at de fliser du har siddende på væggen ikke længere kan skaffes og du derfor ønsker at udskifte alle fliserne til nye - også de ubeskadigede.

Psykologisk krisehjælp

Krisehjælp til dig eller en i din husstand, hvis I har været udsat for en voldsom oplevelse fx en oplevelse, som har kostet menneskeliv, eller hvor der har været overhængende fare for menneskeliv.

Skadedyrsbekæmpelse

Forsikringen dækker hjælp til bekæmpelse af skadedyr indendørs, fx hvis huset invaderes af myrer eller væggelus. Derudover dækker den både indendørs og udendørs bekæmpelse af hvepsebo.

Skade lavet af gnavere

Forsikringen dækker reparation eller udskiftning af bygningsdele, der er ødelagt af gnavere. Det kan fx være rotter og mus, der gnaver i køkkenskabene eller en husmår, der ødelægger isoleringen på loftet.

Tyveri og påkørsel af haveanlæg

Fx hvis den kinesiske "havelampe" stjæles eller hækken køres ned af ukendte.

Funktionsfejl på installationer

Forsikringen dækker funktionsfejl på installationer, som er under 4 år gamle. Fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationer, fx centralvarmefyr, hårde hvidevarer, indendørs spa, tyverialarm, elektriske markiser og lignende.

Garantidækning

Forsikringen dækker de skader, som din gamle forsikring havde erstattet, og som ikke er omfattet af denne husforsikring - uden selvrisiko. Gælder det første år.

Handicaptilpasning af boligen ved ulykke eller sygdom

Betaler udgifter for at give bedre bevægelsesmuligheder, hvis en i husstanden bliver ramt af en sygdom, ulykke eller nedkommer med et handicappet barn, som kræver at i kan komme rundt med en kørestol i boligen.


TILVALG

For dig, som vil være på den sikre side

På vores vegne laver Anticimex et overblik over huset tilstand

 • Første gang lige efter indtegning
 • Derefter hvert fjerde år

Sammen med dig, gennemgår Anticimex' bygningsrådgiver dit hus. Selve gennemgangen tager 1-1 ½ time og hele 120 punkter gennemgås.

Du får en udførlig rapport med en vedligeholdelsesplan og obs-punkter, som du skal være opmærksom på ved dit hus, foruden adgang til telefonisk rådgivning.

Dækningen er uden selvrisiko, og hverken gennemgangen eller rapporten vil blive brugt til at fastsætte pris eller vilkår for din forsikring.

Læs meget mere her

Denne tilvalgsdækning til forsikringen dækker:

 • Skade, som følge af udsivning fra synlige rørinstallationer
 • Tab af vand og olie ifm. en dækket skade på rør og stikledninger
 • Skade, som følge af nedbør, der trænger ind i huset
 • Opstigning af grund- og kloakvand, selvom der ikke er tale om voldsomt sky- eller tøbrud.

Bemærk, at der er en minimumsselvrisiko på 3.000 kroner, medmindre du har valgt en højere selvrisiko.

Denne tilvalgsdækning til forsikringen dækker skade på bygningsdele af træ som følge af insekter, svamp eller råd. Tilvalgsdækningen dækker også vinduer og døre.

Bemærk, at der er en minimumsselvrisiko på 3.000 kroner, medmindre du har valgt en højere selvrisiko.

Dækninger

Er du i tvivl om hvilken husforsikring, der bedst passer til dine behov? Så læs mere om vores tre typer af husforsikringer nedenfor:


Husforsikring med Hus

Med husforsikringen Hus er du godt dækket, hvis du fx får en brand-, vand- eller stormskade, eller dit hus bliver udsat for tyveri eller hærværk. Denne husforsikring dækker fx entreprise, følgeskader ved håndværker- og entreprenørfejl og brud på glas og kumme.


Husforsikring med Hus Plus

Med husforsikringen Hus Plus får du selvfølgelig dækket det samme som med husforsikringen Hus. Derudover får du også dækning ved skjulte rør og kabler, stikledninger, kosmetisk dækning og psykologisk krisehjælp.


Husforsikring med Hus Super

Vores bedste husforsikring er Hus Super, som selvfølgelig inkluderer samme dækninger som husforsikringen Hus Plus. Derudover får du hjælp til bekæmpelse af skadedyr som mus og væggelus, og så hjælper husforsikringen dig, hvis gnavere skader din bygning.

Denne husforsikring dækker også påkørsel, tyveri fra haveanlæg og funktionsfejl på installationer, som er under 4 år gamle.

Spørgsmål & svar

Stopper min husforsikring automatisk, når jeg sælger mit hus?

Nej, din husforsikring stopper ikke automatisk, når du sælger dit hus. Før vi kan slette din husforsikring, skal den nye ejers forsikringsselskab sende os en bekræftelse på, at de overtager husets brandforsikring. Det er af hensyn til den særlige forpligtelse, der er mellem forsikringsselskaber og panthavere (banker og realkreditinstitutter).

Når opsigelsen fra det andet forsikringsselskab er modtaget, sletter vi din husforsikring pr. overtagelsesdatoen.


Er mit solcelleanlæg dækket af husforsikringen?

Ja, dit solcelleanlæg er dækket af husforsikringen, så du skal ikke tegne yderligere forsikring.

Læs mere i vores vilkår


Hvad gør jeg, når jeg køber eller bygger nyt hus?

Hvis du er ved at købe eller bygge et nyt hus, er du velkommen til at kontakte vores Kundecenter på telefon 70 12 12 12 og modtage et tilbud på en husforsikring.

Du kan også købe din husforsikring i vores webshop.


Hvad gør jeg, hvis mit hus er købt på tvangsauktion?

Hvis du har købt dit hus på tvangsauktion, er du meget velkommen til at kontakte vores Kundecenterpå telefon 70 12 12 12 og få et tilbud på en husforsikring.


Hvordan opsiger jeg min husforsikring?

Du kan altid opsige din husforsikring med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdatoen) eller senest 14 dage efter en skadesag er afsluttet. Hvis du opsiger din husforsikring på denne måde, er opsigelsen gebyrfri, mens det koster et gebyr, hvis du opsiger husforsikringen med forkortet opsigelsesvarsel.

Opsiger du selv din husforsikring, skal du sende din opsigelse skriftligt til vores Kundecenter enten pr. brev eller mail. Opsigelsen af husforsikringen skal være skriftlig, for at sikre, at der ikke sker misforståelser.

Flytter du din husforsikring til et andet forsikringsselskab, klarer det nye selskab opsigelsen for dig.

​​​​
Skal mit hus besigtiges, før jeg køber en husforsikring?

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at besigtige dit hus, for at købe en husforsikring.

Alder og konstruktion kan gøre, at visse dækninger ikke tilbydes, eller først kan tilbydes efter en besigtigelse. Vi benytter Anticimex til at besigtige dit hus, hvis dette er nødvendigt for at få et tilbud på en husforsikring.

Læs mere om besigtigelse af hus

Vilkår

Vi henviser til de gældende vilkår for husforsikringen:

Vilkår - Husforsikring, nr. 41-06

Vilkår - Retshjælpsforsikring​​

Er du ved at købe hus?

Når du handler fast ejendom, kan du købe en ejerskifteforsikring for at sikre dig mod skjulte fejl og mangler. Hvis du køber en lejlighed eller andelsbolig, bør du overveje om det er udgiften og besværet værd, men til gengæld er en ejerskifteforsikring rigtig god at have, hvis du køber et hus.


Værd at vide, når du køber hus

Der er mange praktiske ting, der skal være i orden, når du køber hus, fx finansiering, forsikringer og købsaftale.

 • Finansiering
  I bør mindst tale med en bank om realkredit- og boliglån. Hvor I selv normalt skal stå for mindst 5 % af købesummen, må realkreditinstituttet højst belåne op til 80 %, mens banken typisk tilbyder et boliglån på op til 15 %.

  Hvor meget I kan låne, baseres bl.a. på jeres budget, lønsedler, anden gæld og årsopgørelse fra SKAT. Det er vigtigt, at I belåner mest muligt med realkreditlån, da disse er billigst og sikrest.

  Køber I en eksisterende ejendom, kan I typisk genbruge pantebrevet i ejendommen og dermed spare oprettelsesudgifter.

  Som sikkerhed for lånene opretter pengeinstitutterne pantebreve i jeres ejendom som sikkerhed for deres udlånte penge - dette kaldes ”pant”.

 • Forsikringer
  For at kunne låne penge i banken, skal I have en husforsikring. Husforsikringens branddækning gør nemlig, at banken er sikret sine penge (panten), selvom huset brænder ned. Husforsikringen er også en stor fordel for jer, da I ellers risikerer at stå uden hjem og med en sort gæld til pengeinstituttet for den tabte pant. Foruden husforsikringen, kan det være en stor fordel at have en ejerskifteforsikring.

  Ejerskifteforsikringen dækker de skjulte fejl og mangler, som ikke fremgår af husets tilstandsrapport eller el-eftersynsrapport, dvs. skader, som er opstået før jeres husforsikring trådte i kraft. Disse skader udbedres af ejerskifteforsikringen, mens nye skader på huset - som sker efter I har overtaget det - som sker efter I har overtaget det, dækkes af jeres husforsikring.

  Uanset om I bor i hus eller lejlighed, ejer, lejer eller andel, så er det også en god idé at have en indboforsikring, som dækker fx skadedyrsangreb og vandskader.

  Hus- og indboforsikringen kan I købe hos os, mens I kan få ejerskifteforsikringen gennem vores samarbejdspartner Frida Forsikring.

 • Købsaftale
  Når I byder på drømmehuset med en købsaftale, skal det ofte gå så hurtigt, at I ikke har tid til at snakke med hverken jeres bankrådgiver eller advokat. Købsaftalen er gældende, når sælger har skrevet under på den, og det er derfor vigtigt, at I inkluderer et bank- og et advokatforbehold i købsaftalen.

  På denne måde kan I fortryde købsaftalen, hvis én af jeres rådgivere fraråder jer at købe huset.

  Det er dog bedst at blive forhåndsgodkendt i jeres bank, så I præcist ved, hvor meget I kan byde, og processen med bankens godkendelse lettes.


Bygger I nyt hus?

Hvis I bygger nyt hus, er forløbet lidt anderledes - her kan I nemlig ikke købe en ejerskifteforsikring. I stedet skal I købe en byggeskadeforsikring, som dækker de fejl og mangler, som entreprenøren har lavet under byggefasen.

Denne forsikring kan ligeledes købes gennem vores samarbejdspartner Frida Forsikring.

Relaterede artikler

SAML DINE FORSIKRINGER

Få op til 15 % rabat
 1. Husforsikring