Der findes to slags it-folk

Dem, der har begået fejl.
Og dem, der kommer til det.


Skræddersyet It-ansvarsforsikring

Bestil tilbud her

  Fordele ved Ifs It-ansvarsforsikring

  ​Med Ifs skræddersyede ansvarsforsikring til it-virksomheder kan du trygt arbejde med dine kunders systemer og data uden at bekymre dig om høje erstatningskrav som følge af programmeringsfejl eller forkert rådgivning. ​


  • Fejlagtig rådgivning eller programmering

   ​Dækker erstatning efter skade som følge af fejl i forbindelse med dine ydelser fx fejlagtig rådgivning eller programmeringsfejl.

  • Datatab eller databeskadigelse

   ​Dækker hvis du mister data eller beskadiger ​​it-systemer.​​​​​​

  • Hjælp ved tvist

   ​Du får hjælp, hvis din kunde holder dit honorar tilbage, fordi der opstår en tvist mellem jer.​

  • Krænkelse af immaterielle rettigheder

   ​Dækker erstatning ved simpel uagtsomhed, som krænker patenter, ophavs-, varemærke-, eller mønsterrettigheder og lign. hos tredjemand.

  Ifs pakke til it-virksomheder indeholder
  Erhvervsansvar

  Dækker firmaets erstatningsansvar, hvis en medarbejder kommer til at lave en skade hos en af dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse. Dækker også hvis du som virksomhedsejer bliver gjort erstatningsansvarlig over for en medarbejder, der kommer til skade på jobbet.

  It-ansvar - It-virksomhedens vigtigste forsikring

  Dækker hvis du som programmør laver en programmeringsfejl, som forvolder et tab hos din kunde eller hvis du som it-konsulent ikke får beskrevet din kundes behov korrekt. Forsikringen dækker også mistede kundedata hvad enten dette skyldes fejlprogrammering eller tab af hardware.

  Netbankindbrud

  Dækker, hvis din virksomheds bankkonto bliver udsat for netbankindbrud.

  Retshjælp til juridisk bistand

  Dækker udgifter til juridisk bistand, når din virksomhed er part i en tvist. Retshjælpsforsikring dækker tvister ligemeget om du er sagsøger eller sagsøgte.
  Læs mere om It-ansvarsforsikring

  Har du brug for professionel ansvarsforsikring?

  ​Professionel ansvarsforsikring er vigtig, hvis din virksomhed arbejder med:

  • Projektering, design eller teknisk rådgivning fx ingeniører og arkitekter

  • Computerprogrammering, It-rådgivning, hosting eller It-service

  • Udførelse af eleftersyn i henhold til reglerne om huseftersyn for autoriserede elinstallatører

  • Reklamer, PR, oversættelser og anden virksomhedsrådgivning

  ​Driver du en virksomhed som beskæftiger sig med de nævnte arbejdsområder, er der en risiko for du i forbindelse med din rådgivning kan pådrage andre et formuetab.

  Hvad indeholder professionel ansvarsforsikring?

  • Professionel ansvarsforsikring dækker, hvis din virksomhed bliver gjort erstatningsansvarlig for et økonomisk tab som en kunde eller tredjeperson er påført.

  • Hvis du er en It-virksomhed kan du tilvælge dækning for krænkelse af immaterielle rettigheder. Så er du dækket for erstatningskrav som måtte opstå som følge af, at du ved simpel uagtsomhed overtræder/krænker patenter, ophavs-, varemærke- eller mønsterrettigheder og lignende hos tredjemand.

  ​​

  Brochure om It-ansvarsforsikring

  Ring til os på 70 12 12 22

  Vi er klar ved telefonen på hverdage mellem kl. 8.30 og 16.00.