Forsikring til andels- og ejerforening

Få et skræddersyet tilbud på forsikringer til din boligforening.

Bestil tilbud
 1. Andels - og ejerforening
Vi hjælper din boligforening med et overblik over de forsikringer, som sikrer din boligforening bedst muligt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
Er du med i bestyrelsen af en andels- eller ejerforening, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele til din branche.

 • Personlig rådgivning

  Vejledning og tryghed giver dig korrekt forsikringsløsning.​​

 • Forsikring online

  Administrer forsikringer og skader på nettet.

 • Skræddersyet forsikring

  Forsikringsløsning tilpasset din virksomhed, uanset behov eller størrelse.​

Lovpligtige forsikringer

Forsikringer du skal købe i henhold til loven

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsgiver skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker alle dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet.

Erhvervssygdom

Både ved lønnet og ulønnet ansatte, skal du købe en erhvervssygdoms- forsikring (AES), der giver erstatning til ansatte, hvis de får en erhvervs- sygdom​.​​

Køretøjsforsikring

Ifølge færdselsloven skal den, der ejer eller bruger et motordrevet køretøj, sørge for en ansvarsforsikring for køretøjet. 

Bygningsforsikring

Ejer du bygningerne, hvorfra du driver din virksomhed, skal du købe bygningsbrandforsikring.

Bygningsbrandforsikring sikrer dig mod brand, lynnedslag og eksplosion og er kun lovpligtig, hvis der er gæld i ejendommen.

Hvad er vigtigt for en boligforening?

For en andels- og ejerforening er det vigtigt at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

Har du overvejet følgende skader:

 • Et bestyrelsesmedlem påfører andels- og ejerforeningen formuetab?

 • Din boligforen​ing bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade? fx et barn kommer til skade på din legeplads

 • Der opstår skader på boligforeningens bygninger? fx svamp eller rørskade

 • Personer der arbejder i boligforeningens tjeneste kommer til skade?

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at boligforeningens ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på selve bygningen og bygningens indhold.

Anbefaling til boligforening

Få de vigtigste forsikringer o​g dækninger til din branche:​


Formuetab påført af bestyrelsesmedlem

Vi anbefaler følgende forsikring til din boligforening:

Bestyrelsesansvarsforsikring

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker det formuetab, som et bestyrelsesmedlem kan påføre bolig- eller ejerforeningen ved fejl eller forsømmelse ved udførelsen af sit bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesansvarsforsikring - få mere information her​ ​​​​​​​​​​​​​​

Erstatningsansvarlig for en skade

​​Vi anbefaler følgende forsikring til din boligforening:

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen hjælper boligforeningen, hvis du bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade.

Hus- og grundejeransvar er inkluderet i erhvervsansvarsforsikring og, dækker hvis en forbigående kommer til skade ved fx manglende snerydning​ eller et barn kommer til skade på legepladsen.

Erhvervsansvarsforsikring - få mere information ​​​​​​​​​​

Glas-, sanitet-, svampe-, insekt- og udvidet rørskade

​Vi anbefaler følgende forsikring til din boligforening:

Bygningsforsikring og udvalgte tilvalgsdækninger

Dækker skader på foreningens bygninger. Derudover anbefaler vi disse tilvalgsdækninger:

Glas- og sanitetsskade​ - tilvalgsdækning

Erstatter skade ved brud på glas og sanitet, samt direkte fysiske skader på udendørs fastmonterede skilte, lysreklamer og tilhørende projektøranlæg.​

Svampe- og insektskade - tilvalgsdækning

Ved angreb af træødelæggende svampe og insekter erstattes skade på eller udskiftning af træværket. Ved angreb af husbukke betales tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, såfremt det er krævet af hensyn til murværkets b​​æreevne.

Udvidet rørskade - tilvalgsdækning

Dækker udgifter til reparation af utætheder i skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør, som findes i bygningen, samt retableringsudgifterne. Endvidere erstattes eventuel skade på bygningen, samt skade på haveanlæg og gårdbelægning som følge af udsivning fra rørene. Omkostninger til opsporing af utætheder i rørene er også dækket af forsikringen.​

Bygningsforsikring - få mere information​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Personer der arbejder i foreningen

Vi anbefaler følgende forsikring til din boligforening:

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker personer, som arbejder i foreningens tjeneste fx ved møder og fælles arbejdsdage. ​

Kollektiv ulykkesforsikring - få mere information​​​​​​​​​​​

Sagsomkostning ved domstole

Vi anbefaler følgende forsikring til din boligforening:

Retshjælsforsikring

Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostninger, der er fastsat af en domstol eller en voldgiftsret i Danmark. ​

Retshjæpsforsikring - få mere information​​​​​​​​

Andre relevante forsikringer til din boligforening

For at få endnu bedre forsikringsdækning suppler med:
 1. Andels - og ejerforening