Forsikring til andels- og ejerforening

Få et skræddersyet tilbud på forsikringer til din boligforening.

Bestil tilbud
 1. Andels - og ejerforening
Vi hjælper din boligforening med et overblik over de forsikringer, som sikrer din boligforening bedst muligt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
Er du med i bestyrelsen af en andels- eller ejerforening, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele til din branche.

 • Personlig rådgivning

  Vejledning og tryghed giver dig korrekt forsikringsløsning.​​

 • Forsikring online

  Administrer forsikringer og skader på nettet.

 • Skræddersyet forsikring

  Forsikringsløsning tilpasset din virksomhed, uanset behov eller størrelse.​

Hvad er vigtigt for en boligforening?

For en andels- og ejerforening er det vigtigt at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

Har du overvejet følgende skader:

 • Et bestyrelsesmedlem påfører andels- og ejerforeningen formuetab?

 • Din boligforen​ing bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade? fx et barn kommer til skade på din legeplads

 • Der opstår skader på boligforeningens bygninger? fx svamp eller rørskade

 • Personer der arbejder i boligforeningens tjeneste kommer til skade?

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at boligforeningens ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på selve bygningen og bygningens indhold.

Anbefaling til boligforening

Få de vigtigste forsikringer o​g dækninger til din branche:​


Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Har du ansatte i din virksomhed, skal du, som arbejdsgiver, købe en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Den dækker alle dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet.

Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring til køretøj

Ejer du eller bruger du et motordrevet køretøj, skal du, ifølge færdselsloven, købe en ansvarsforsikring til køretøjet.

Ansvarsforsikring til køretøjer

Få sikret virksomheden mod erstatningsansvar

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen med retshjælp hjælper boligforeningen, hvis du bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviterer.

Hus- og grundejeransvar er inkluderet i erhvervsansvarsforsikring og dækker, hvis en forbigående kommer til skade ved fx manglende snerydning​ eller et barn kommer til skade på legepladsen.

Erhvervsansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring

Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostninger, der er fastsat af en domstol eller en voldgiftsret i Danmark.

Retshjælpsforsikring

Bestyrelsesansvarsforsikring

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker det formuetab, som et bestyrelsesmedlem kan påføre bolig- eller ejerforeningen ved fejl eller forsømmelse ved udførelsen af sit bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesansvarsforsikring ​​​​​​​​​​

Glas-, sanitet-, svampe-, insekt- og udvidet rørskade

Bygningsforsikring og udvalgte tilvalgsdækninger

Dækker skader på foreningens bygninger. Derudover anbefaler vi disse tilvalgsdækninger:

Glas- og sanitetsskade​ - tilvalgsdækning

Erstatter skade ved brud på glas og sanitet, samt direkte fysiske skader på udendørs fastmonterede skilte, lysreklamer og tilhørende projektøranlæg.​

Svampe- og insektskade - tilvalgsdækning

Ved angreb af træødelæggende svampe og insekter erstattes skade på eller udskiftning af træværket. Ved angreb af husbukke betales tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, såfremt det er krævet af hensyn til murværkets b​​æreevne.

Udvidet rørskade - tilvalgsdækning

Dækker udgifter til reparation af utætheder i skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør, som findes i bygningen, samt retableringsudgifterne. Endvidere erstattes eventuel skade på bygningen, samt skade på haveanlæg og gårdbelægning som følge af udsivning fra rørene. Omkostninger til opsporing af utætheder i rørene er også dækket af forsikringen.​

Bygningsforsikring​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Få dækket personerne der arbejder i foreningen mod ulykke

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker personer, som arbejder i foreningens tjeneste fx ved møder og fælles arbejdsdage. ​

Kollektiv ulykkesforsikring​​​​​​​​​​​

Andre relevante forsikringer til din boligforening

For at få endnu bedre forsikringsdækning suppler med:
 1. Andels - og ejerforening