Forsikring til arkitekt og teknisk konsulent

Få et skræddersyet tilbud på forsikringer til dig som arkitekt og teknisk konsulent.

Bestil tilbud
 1. Arkitekt og teknisk konsulent
Vi hjælper arkitekter og tekniske konsulenter med et overblik over de forsikringer, som sikrer jer bedst muligt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
Er du arkitekt eller teknisk konsulent, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele for din branche.

 • Personlig rådgivning

  Vejledning og tryghed giver dig korrekt forsikringsløsning.​​

 • Forsikring online

  Administrer forsikringer og skader på nettet.

 • Skræddersyet forsikring

  Forsikringsløsning tilpasset din virksomhed, uanset behov eller størrelse.​

Lovpligtige forsikringer

Forsikringer du skal købe i henhold til loven

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsgiver skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker alle dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet.

Erhvervssygdom

Både ved lønnet og ulønnet ansatte, skal du købe en erhvervssygdoms- forsikring (AES), der giver erstatning til ansatte, hvis de får en erhvervs- sygdom​.​​

Køretøjsforsikring

Ifølge færdselsloven skal den, der ejer eller bruger et motordrevet køretøj, sørge for en ansvarsforsikring for køretøjet. 

Bygningsforsikring

Ejer du bygningerne, hvorfra du driver din virksomhed, skal du købe bygningsbrandforsikring.

Bygningsbrandforsikring sikrer dig mod brand, lynnedslag og eksplosion og er kun lovpligtig, hvis der er gæld i ejendommen.

Hvad er vigtigt for arkitekt og teknisk konsulent?

Som arkitekt eller teknisk konsulent bliver der ofte arbejdet med investeringstunge projekter, som medfører et stort ansvar. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

​Har du overvejet følgende skader:

 • Erstatningsansvar for skader og tab, som din virksomhed kan risikere at påføre kunder? fx ved fejl på arkitekttegninger, ingeniørberegninger eller rådgivning. ​

 • Original modeller eller skriftligt materiale bliver ødelagt af en skade?

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at virksomhedens ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på din virksomheds løsøre fx hvis en server kortslutter.

ANBEFALING TIL arkitekt og teknisk konsulent

Få de vigtigste forsikringer o​g dækninger til din branche:​​


Dækning af erstatningskrav

Vi anbefaler følgende forsikring til arkitekt og teknisk konsulent:

Professionel ansvarsforsikring - dækker erstatningsansvar

Professionel ansvarsforsikring hjælper din virksomhed i tilfælde af erstatningsansvar for skader og tab, som din virksomhed kan risikere, at påføre kunder eller andre som følge af fejl eller mangler ved arkitekttegninger, ingeniørberegninger eller rådgivning.

Professionel ansvarsforsikring - få mere information​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Genfremstilling af vigtigt materiale

Vi anbefaler følgende forsikring til arkitekt og teknisk konsulent:​

​Løsøreforsikring

Løsøreforsikring dækker alt det du har inde i din virksomheds bygninger.​

Vi anbefaler følgende tilvalgsdækning:

Genfremstillingsomkostinger - tilvalgsdækning

Bliver originalmodeller, skriftligt materiale, arkiver og IT-data ødelagt af en skade, betaler vi erstatning for genfremstillingen.

Løsøreforikring - få mere information​​

Sagsomkostninger ved domstole

Vi anbefaler følgende forsikring til arkitekt og teknisk konsulent:​

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostninger, der er fastsat af en domstol eller en voldgiftsret i Danmark. ​
​​

Kriminalitet begået mod din virksomhed

Vi anbefaler følgende forsikring til arkitekt og teknisk konsulent:​

Kriminalitetsforsikring

 • Dækker det økonomiske tab som følge af ansattes kriminalitet begået mod din virksomhed

 • Dækker din virksomheds erstatningsansvar som følge af ansattes kriminalitet begået mod 3. mand

 • Dækker tab som følge af 3. mands manipulation af dine it-systemer, herunder også netbankindbrud​

 • Hvis du har en mindre virksomhed, kan du måske nøjes med en Netbankforsikring.​

Andre relevante forsikringer til arkitekt og teknisk konsulent

For at få endnu bedre forsikringsdækning suppler med:
 1. Arkitekt og teknisk konsulent