Forsikring til bygge og anlæg

Få et skræddersyet tilbud på forsikringer til din bygge- og anlægsvirksomhed.

Bestil tilbud
Vi hjælper din bygge- og anlægsvirksomhed med et overblik over de forsikringer, som sikrer dig bedst muligt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
Arbejder du som entreprenør, håndværker eller bygherre, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele for din branche.

 • Personlig rådgivning

  Vejledning og tryghed giver dig korrekt forsikringsløsning.​​

 • Forsikring online

  Administrer forsikringer og skader på nettet.

 • Skræddersyet forsikring

  Forsikringsløsning tilpasset din virksomhed, uanset behov eller størrelse.​

Lovpligtige forsikringer

Forsikringer du skal købe i henhold til loven

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsgiver skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker alle dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet.

Erhvervssygdom

Både ved lønnet og ulønnet ansatte, skal du købe en erhvervssygdoms- forsikring (AES), der giver erstatning til ansatte, hvis de får en erhvervs- sygdom​.​​

Køretøjsforsikring

Ifølge færdselsloven skal den, der ejer eller bruger et motordrevet køretøj, sørge for en ansvarsforsikring for køretøjet. 

Bygningsforsikring

Ejer du bygningerne, hvorfra du driver din virksomhed, skal du købe bygningsbrandforsikring.

Bygningsbrandforsikring sikrer dig mod brand, lynnedslag og eksplosion og er kun lovpligtig, hvis der er gæld i ejendommen.

​HVAD ER VIGTIGT FOR BYGGE OG ANLÆG?

Arbejder du i bygge - og anlægsbranchen er det vigtigt at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

Har du overvejet følgende skader:​

 • Entreprenøren bliver holdt ansvarlig for skader i forbindelse med et byggeri?

 • Du bliver udsat for tyveri/indbrud? fx er Kobberrør og køkkenindretning eftertragtede materialer

 • En af virksomhedens nøglepersoner bliver syg i en længere periode?

 • Du under arbejdets udførelse forvolder en skade på den ting du arbejder med?

 • Ved du hvad der vigtig at overveje inden du påbegynder et byggeri? fx der skal være udpeget en sikkerhedsansvarlig for byggeriet

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at virksomhedens ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på din virksomheds løsøre fx maskiner og inventar.

ANBEFALING TIL bygge og anlæg

Få de vigtigste forsikringer o​g dækninger til din branche:​​


Enterprenøren bliver holdt ansvarlig for skade

Vi anbefaler følgende forsikring til dig som entreprenør:

Erhvervsansvarsforsikring

Vi anbefaler følgende forsikring til bygge- og anlægsbranchen:​

Erhvervsansvarsforsikringen hjælper din virksomhed, hvis du bliver mødt med et erstatningskrav for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviteter.

Vi anbefaler følgende tilvalgsdækninger:

Farligt arbejde - tilvalgsdækning

Erhvervsansvarsforsikringen kan udvides til at dække farligt arbejde fx grundvandssænkning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Behandling/bearbejdning - tilvalgsdækning

Dækker dit erstatningsansvar i de tilfælde, hvor du under arbejdets udførelse forvolder en skade på den ting du arbejder med.​

Erhvervsansvarsforsikring - få mere information ​​​​​​​​​​

Stjålne genstande ved indbrudstyveri

​Vi anbefaler følgende forsikring til bygge- og anlægsbranchen:

Løsøreforsikring

Løsøreforsikring dækker alle din virksomheds varer, maskiner og inventar. Alt det du har inde i din virksomheds bygninger og aflåste containere.

 • ​Dækker dine varer, dit inventar og andre værdier, edb-udstyr samt produktionsudstyr/maskiner mod alle pludselige, direkte og uforudsete skader på de forsikrede genstande – medmindre de udtrykkeligt er undtaget i vilkårene.

Vi anbefaler følgende tilvalgsdækning:

Glas, sanitet og udendørs skilte - tilvalgsdækning

 • Ved indbrud, ser vi ofte skader smadrede ruder/døre/porte. Vi betaler for afdækning indtil reparationen kan udføres.

​Løsøreforsikring - få mere information​​​​​​​​​​​

Forkort din eller dine ansattes sygefravær

Vi anbefaler følgende forsikring til bygge- og anlægsbranchen:

Sundhedsforsikring

​​Hvad sker der, hvis du eller en af virksomhedens nøglepersoner ikke kan komme på arbejde den næste måned eller det næste halve år?

Med sundhedsforsikringen slipper de ansatte for at stå i kø hos det offentlige sygevæsen og er i stand til at komme hurtigere tilbage på arbejdet. ​

Sundhedsforsikring - få mere information​

Huskeliste til opstart af byggeri - råd og tips

​​Der er mange ting at huske på, når du skal i gang med et byggeprojekt.

Vi anbefaler, at du overvejer at:

 • Varsle naboer om det kommende byggeri, hvis byggeloven kræver det.
 • Tage billeder af de eksisterende bygninger eller naboejendomme, hvis der er risiko for skader på dem.
 • Købe entrepriseforsikring​. Den er dit sikkerhedsnet under byggeriet – og dækker det økonomiske tab ved skader, du ikke selv har indflydelse på.
 • Få medforsikret entreprenøren på bygningsforsikringen for den eksisterende bygning, hvis byggeriet er om- eller tilbygning.
 • Entreprenøren skal have en ansvarsforsikring. Du bør se dokumentation på, at den er i kraft.
 • Der skal være udpeget en sikkerhedsansvarlig for byggeriet.
 • Der skal være en aftale med entreprenøren om, at reglerne for varmt arbejde​ gælder for byggeriet, og at det aftales, hvem der betaler selvrisikoen i tilfælde af skader.
 • Købe en bygningsforsikring ​når entrepriseforsikringen ophører, så det nye byggeri ikke er uforsikret. Ved om- eller tilbygning skal du sørge for at få dækket eventuelle tillægsarealer og informere os om eventuelle ændringer i anvendelsen af arealer.

Varmt arbejde

Hvert år sker der mange brandskader på grund af varmt arbejde - dvs. arbejde såsom tagdækning, svejsning, skæring, lodning osv.

Du får af os både forretningsgang, aftaleblanket og vejledning til hvordan du forebygger skader som følge af varmt arbejde.

Få de nødvendige redskaber til forebyggelse af varmt arbejde​

Andre relevante forsikringer til bygge og anlæg

For at få endnu bedre forsikringsdækning suppler med: