Forsikring til detailvirksomhed

Få et skræddersyet tilbud på forsikringer til din virksomhed indenfor detailhandlen.

Bestil tilbud
Vi hjælper detailhandlen med et overblik over de forsikringer, som sikrer din detailvirksomhed bedst muligt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
Har du en detailvirksomhed fx dagligvarebutik, tøjbutik, slagter- eller bagerbutik, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele for din branche.

 • Personlig rådgivning

  Vejledning og tryghed giver dig korrekt forsikringsløsning.​​

 • Forsikring online

  Administrer forsikringer og skader på nettet.

 • Skræddersyet forsikring

  Forsikringsløsning tilpasset din virksomhed, uanset behov eller størrelse.​

Lovpligtige forsikringer

Forsikringer du skal købe i henhold til loven

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsgiver skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker alle dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet.

Erhvervssygdom

Både ved lønnet og ulønnet ansatte, skal du købe en erhvervssygdoms- forsikring (AES), der giver erstatning til ansatte, hvis de får en erhvervs- sygdom​.​​

Køretøjsforsikring

Ifølge færdselsloven skal den, der ejer eller bruger et motordrevet køretøj, sørge for en ansvarsforsikring for køretøjet. 

Bygningsforsikring

Ejer du bygningerne, hvorfra du driver din virksomhed, skal du købe bygningsbrandforsikring.

Bygningsbrandforsikring sikrer dig mod brand, lynnedslag og eksplosion og er kun lovpligtig, hvis der er gæld i ejendommen.

​Hvad er vigtigt for detailvirksomheder?

Arbejder du indenfor detailhandel, er det vigtigste, at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

Har du overvejet følgende skader:

 • Du får maskinskade på de maskiner du anvender i den daglige drift? fx som bager eller slagter.

 • Din forretning bliver påvirket af en skade og kan ikke opretholde den sædvanlige omsætning? fx butikken lukkes pga. af skadedyr.

 • Dit produkt forvolder en skade?

 • Hvis en af dine nøglepersoner i butikken bliver syg i en længere periode?

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at din butiks ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på din butiks løsøre fx køl- og fryseskader. ​

Anbefaling til detailhandlen

Få de vigtigste forsikringer og dækninger til din ​branche:


Skade opstået inde i maskinen

Vi anbefaler følgende forsikring til din detailvirksomhed:

Løsøreforsikring

Løsøreforsikring dækker alle din virksomheds varer, maskiner og inventar. Alt det du har inde i din virksomheds bygninger.

Vi anbefaler følgende tilvalgsdækninger:

Maskinskade - tilvalgsdækning

Erstatter skade ved indefra kommende begivenheder (maskinhavari). Fx skade opstået inde i maskinen ved: et tandhjul der knækker, en aksel der bryder sammen.​

Køl- og fryseskade - tilvalgsdækning

Erstatter skade på varer forårsaget ved temperaturændring ved pludselig fejl i køleanlægget, strømafbrydelse, eller anden pludselig hændelse, samt skade forårsaget ved udstrømmende kølemedium.​

​Løsøreforsikring - få mere information​​​​​

Nedgang i din virksomheds omsætning

Vi anbefaler følgende forsikring til din detailvirksomhed:

Driftstabsforsikring

Driftstabsforsikring dækker nedgangen i din virksomheds omsætning, når du ikke kan opretholde den sædvanlige omsætning på grund af en dækningsberettiget skade.​​​​​​​​​​​​​​​

Vi anbefaler følgende tilvalgsdækning:

Skadedyrsdriftstab - tilvalgsdækning

Tab af indtjening, som følge af at virksomheden - helt eller delvist – må lukke i en periode efter påbud fra myndighederne på grund af rotter, mus eller møl.​

Driftstabsforsikring - få mere information​

Skade forvoldt af dit produkt

Vi anbefaler følgende forsikring til din detailvirksomhed:

Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen er vigtig for virksomheder, der importerer, producerer eller omsætter varer.

Importerer du varer fra et land udenfor EU, anses du for at være producent.​​​ Produktansvarsforsikringen dækker de erstatningskrav, du kan blive mødt med, hvis dit produkt forvolder en skade.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Produktansvarsforsikring - få mere information​

Forkort din eller dine ansattes sygefravær

Vi anbefaler følgende forsikring til din detailvirksomhed:

Sundhedsforsikring​​

Medarbejderne i butikken er meget vigtige for virksomheden. Derfor vil vi anbefale, at du som virksomhedsejer overvejer en sundhedsforsikring til dig og dine ansatte.

​​Hvad sker der, hvis du eller en af virksomhedens nøglepersoner ikke kan komme på arbejde den næste måned eller det næste halve år?

Med sundhedsforsikringen slipper de ansatte for at stå i kø hos det offentlige sygevæsen og er i stand til at komme hurtigere tilbage på arbejdet. ​​

Sundhedsforsikring - få mere information​​​​​​​​​​​​​​

5 tips til at undgå skader på lageret

Vores skadebehandlere har udarbejdet disse 5 enkle tips til dig - så du kan forebygge skader på dit lager:

1. Ryd op og læg på plads

Så slipper I for at falde over ting, der står i vejen. Når der ikke ligger pap og plast i krogene, sænker I samtidig risikoen for brand.

2. Tænd lyset, udskift pærer og lysstofrør, der ikke virker

Mange arbejdsskader sker, fordi man ikke får tændt lyset i forbifarten, falder over ting på gulvet eller går ind i ting, som stikker ud fra lagerhylderne. Desuden kan lysstofrør, der står og blinker, faktisk være årsag til en brand.

3. Skynd dig langsomt, og skær forsigtigt

Så kan I forebygge uheld med hobbyknive og andre skader. Farlige situationer opstår typisk, når man har for travlt.

4. Hjælp hinanden

Sørg for, at alle kender sikkerhedsreglerne, kender til løfteteknik og tekniske hjælpemidler. Så undgår I at løfte forkert, at stigen vælter eller at der sker ulykker med maskiner.

5. Husk at lukke og låse

Luk alle vinduer, og lås alle døre, når I går hjem. Har I alarm, så slå den til hver gang.

Download de 5 enkle tips

Så kan du hænge den op på lageret, så du får hjælp til at huske på, hvad du skal gøre.

Andre relevante forsikringer til detailhandlen

For at få endnu bedre forsikringsdækning suppler med: