Forsikring til hotel og restauration

Få et skræddersyet tilbud til din hotel- eller restaurantionsvirksomhed.

Bestil tilbud
 1. Hotel og restauration
Vi hjælper dit hotel eller din restauration med et overblik over de forsikringer, som sikrer dig bedst muligt​​.
Ejer du en virksomhed indenfor hotel og restaurationsbranchen fx catering, cafe og restaurant, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele for din branche.

 • Personlig rådgivning

  Vejledning og tryghed giver dig korrekt forsikringsløsning.​​

 • If Login

  Giver dig hurtig og enkel oversigt over dine forsikringer og skader.

 • Skræddersyet forsikring

  Forsikringsløsning tilpasset din virksomhed, uanset behov eller størrelse.​

Lovpligtige forsikringer

Forsikringer du skal købe i henhold til loven

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsgiver skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker alle dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet.

Erhvervssygdom

Både ved lønnet og ulønnet ansatte, skal du købe en erhvervssygdoms- forsikring (AES), der giver erstatning til ansatte, hvis de får en erhvervs- sygdom​.​​

Køretøjsforsikring

Ifølge færdselsloven skal den, der ejer eller bruger et motordrevet køretøj, sørge for en ansvarsforsikring for køretøjet. 

Bygningsforsikring

Ejer du bygningerne, hvorfra du driver din virksomhed, skal du købe bygningsbrandforsikring.

Bygningsbrandforsikring sikrer dig mod brand, lynnedslag og eksplosion og er kun lovpligtig, hvis der er gæld i ejendommen.

​Hvad er vigtigt for hotel og restauration?

Hvis du driver en virksomhed indenfor hotel og restaurationsbranchen er det vigtigt at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

Har du overvejet følgende skader:

 • Dine køle- og fryseelementer er udsat for strømafbrydelse?

 • Din bygning bliver udsat for vand- eller brandskade?

 • Din virksomhed bliver påvirket af en skade og kan ikke opretholde den sædvanlige omsætning? fx din restaurant lukkes pga. af skadedyr.

 • Du bliver mødt med et erstatningskrav, fordi en af dine gæster får madforgiftning.

 • En af dine nøglepersoner i virksomheden bliver syg i en længere periode?

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at dit hotel- eller restaurations ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på selve bygningen og bygningens indhold.

Anbefaling til hotel og restauration​​

Få de vigtigste forsikringer og dækninger til ​din branche:


Strømafbrydelse i køle- og fryseelementer

​Vi anbefaler følgende forsikring til hotel og restauration:

Løsøreforsikring

Dækker skader på alle din virksomheds varer, maskiner og inventar.

Derudover anbefaler vi følgende tilvalgsdækning:

Køl- og fryseskader - tilvalgsdækning

Erstatter skade på varer forårsaget ved temperaturændring ved pludselig fejl i køleanlægget, strømafbrydelse, eller anden pludselig hændelse, samt skade forårsaget ved udstrømmende kølemedium.

Løsøreforsikring - få mere information​​​​​​​

Brand-, vand-, el- og naturskade på din bygning

Vi anbefaler følgende forsikring til hotel og restauration:

Bygningsforsikring

Bygningsforsikring dækker din virksomheds bygninger både dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer.

 • Erstatter skade forårsaget ved brand, direkte lynnedslag og eksplosion.

 • Erstatter skade på bygningen forårsaget af tilfældigt udstrømmende vand, olie og kølevæske fra røranlæg.

 • Erstatter skade forårsaget af voldsomt tø eller skybrud, snetryk og storm​.

 

Nedgang i din virksomhedsomsætning

​​Vi anbefaler følgende forsikring til hotel eller restauration: 
 

Driftstabsforsikring 

Driftstabsforsikring dækker nedgangen i din virksomheds omsætning, når du ikke kan opretholde den sædvanlige omsætning på grund af en dækningsberettiget skade.​​​​​​​​​​​​​​​ Vi anbefaler følgende tilvalgsdækning:

Skadedyrsdriftstab - tilvalgsdækning 

Tab af indtjening, som følge af at virksomheden - helt eller delvist – må lukke i en periode efter påbud fra myndighederne på grund af rotter, mus eller møl.​

Gæst får madforgiftning

Vi anbefaler følgende forsikring til hotel og restauration:

Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen hjælper din virksomhed, hvis en af dine gæster bliver syg efter at have spist i din restaurant. Vi betaler erstatning, hvis du er ansvarlig for madforgiftningen eller friholder dig, hvis ikke du er ansvarlig. ​

Produktansvarsforsikring - få mere information

Køb din produktansvarsforsikring sammen med erhvervsansvarsforsikringen.​​

Forkort din eller dine ansattes sygefravær

Vi anbefaler følgende forsikring til hotel og restauration:

Sundhedsforsikring

​​Hvad sker der, hvis du eller en af virksomhedens nøglepersoner ikke kan komme på arbejde den næste måned eller det næste halve år?

Med sundhedsforsikringen slipper de ansatte for at stå i kø hos det offentlige sygevæsen og er i stand til at komme hurtigere tilbage på arbejdet. ​

Sundhedsforsikring - få mere information​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Andre relevante forsikringer til hotel og restauration

For at få endnu bedre forsikringsdækning suppler med:
 1. Hotel og restauration