Køb netbankforsikring

Køb netbankforsikring og få dækket din virksomheds økonomiske tab ved netbankindbrud.
Det gør din bank nemlig ikke.

Netbankforsikring - eksempel

  • Dækker virksomhedens tab ved netbankindbrud.
  • Dækningssum 2.500.000 kr. årligt indenfor policens maksimale årlige dækningssum pr. forsikringsår.
  • Selvrisikoen udgør 5.000 kr. per forsikringsbegivenhed.
  • Præmien udgør 932 kr. per forsikringsår.
  • Gældende pr. 1.1 2016.
  • Der tages forbehold for prisjusteringer.​​

Køb netbankforsikring

* Obligatorisk felt

Vigtig købsinformation

Vi udsteder en police til dig.

Betaling sker efter hvad du allerede har oplyst os.

Kvittering af denne bestilling bliver sendt til din mailadresse.