Gebyrer og afgifter til virksomheder

If opkræver forskellige gebyrer, afgifter og bidrag på din virksomheds erhvervsforsikringer.
Du får her en oversigt over de gebyrer vi som forsikringsselskab opkræver samt en oversigt over de lovbestemte afgifter og bidrag, vi opkræver for staten.

Gebyr

Hvad koster det?

Pr. 1. august bortfalder gebyrer på betaling. For forsikringer købt før 1. august 2016 vil der kunne forekomme gebyrer.

Månedlig 2%, Kvartårlig 3% og Halvårlig 2%
Månedlig betaling
0% i tillæg på prisen​​
Krav at betaling sker via Betalingsservice

Kvartårlig betaling

0% i til​læg på prisen​

Halvårlig betaling

0% i tillæg på prisen​​

Rykkergebyr

​100,00 kr.​

Afgift/bidrag

Hvad udgør det?

Skadesforsikringsafgift opkræves på:
1,1%
  • Bygningsforsikring
  • Løsøreforsikring
  • Køretøjsforsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Erhvervsrejseforsikring
  • Sundhedsforsikring​

Statsafgift på ansvarsforsikring på motorkøretøjer​

varierer alt efter motorkøretøj
Miljøbidrag på arbejdsskadeforsikring
2​,0%
​​​Fastsættes 1 gang årligt

Miljøbidrag på ansvarsforsikring på motorkøretøjer

​101 kr.

Stormflodsafgift

60 kr.