Forsikring til produktionsvirksomhed

Få et skræddersyet tilbud på forsikringer til din produktionsvirksomhed.

Bestil tilbud
Vi hjælper din produktionsvirksomhed med et overblik over de forsikringer, som sikrer dig bedst muligt.
Har du en produktionsvirksomhed, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele for din branche.

 • Personlig rådgivning

  Vejledning og tryghed giver dig korrekt forsikringsløsning.​​

 • Forsikring online

  Administrer forsikringer og skader på nettet.

 • Skræddersyet forsikring

  Forsikringsløsning tilpasset din virksomhed, uanset behov eller størrelse.​

​​​Hvad er vigtigt for produktion?

Driver du en produktionsvirksomhed er det vigtigt at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

har du 0vervejet følgende skader:

 • Virksomhedens maskiner får maskinskade og produktionen stoppes?

 • En af virksomhedens nøglepersoner bliver syg i en længere periode?

 • Dit produkt forvolder en skade?

 • Din virksomheds bygning bliver skadet? fx brand- eller vandskade.

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at virksomhedens ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på din virksomheds bygninger og løsøre fx skade forårsaget ved brand-, tyveri- eller vandskade.

Anbefaling til produktion

Få de vigtigste forsikringer og dækninger til din branche:


Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Har du ansatte i din virksomhed, skal du, som arbejdsgiver, købe en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Den dækker alle dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet.

Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring til køretøj

Ejer du eller bruger du et motordrevet køretøj, skal du, ifølge færdselsloven, købe en ansvarsforsikring til køretøjet.

Ansvarsforsikring til køretøjer

Nedgang i din virksomheds omsætning

Driftstabsforsikring

Driftstabsforsikring dækker nedgangen i din virksomheds omsætning, når du ikke kan opretholde den sædvanlige omsætning på grund af en dækningsberettiget skade.​​​​​​​​​​​​​​​​

Vi anbefaler følgende tilvalgsdækning:

Maskindriftstab - tilvalgsdækning

Rammes virksomhedens maskiner af maskinskade og - helt eller delvist - ikke er i stand til at fortsætte produktionen, dækker forsikringen virksomhedens tab af dækningsbidrag, som følge af nedgang i omsætningen. Der er også mulighed for alene at forsikre driftstabet for udvalgte maskiner. Dette kan fx være tilfældet hvor produktionen er afhængig af enkelte ”nøglemaskiner”.

Driftstabsforsikring​​​​​​​​​​​​​​​​

Få sikret virksomheden mod erstatningsansvar

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen med retshjælp hjælper din virksomhed, hvis du bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviterer.

Erhvervsansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring

Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostninger, der er fastsat af en domstol eller en voldgiftsret i Danmark.

Retshjælpsforsikring

Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen er den vigtigste forsikring for produktionsvirksomheder. Hvis du importerer varer fra et land udenfor EU, anses du også for at være producent.​​​

Ingrediensskade - tilvalgsdækning

Dækker skader forvoldt af dit produkt, hvis det er brugt til videreforarbejdning eller indgår i et andet produkt.

Ingredienstab - tilvalgsdækning

Dækker tab og skader forvoldt af dit produkt, hvis det er brugt til videreforarbejdning eller indgår i et andet produkt.

Dækker ikke indirekte tab, såsom driftstab, avancetab og tidstab.​​​​​​

Forkort din eller dine ansattes sygefravær

Sundhedsforsikring

Hvad sker der, hvis du eller en af virksomhedens nøglepersoner ikke kan komme på arbejde den næste måned eller det næste halve år

Med sundhedsforsikringen slipper de ansatte for at stå i kø hos det offentlige sygevæsen og er i stand til at komme hurtigere tilbage på arbejdet. ​

Sundhedsforsikring​

Brand-, el-, natur- og vandskade på din bygning

Bygningsforsikring - basis

Bygningsforsikring dækker din virksomheds bygninger både dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer.​

Bygningsforsikring basis indeholder:

Brandskade

Erstatter skade forårsaget ved brand, direkte lynnedslag og eksplosion.

El-skade

Erstatter skade på elektriske installationer eller elektrisk materiel forårsaget af kortslutning eller overspænding i forbindelse lyn.

Naturskade

Erstatter skade forårsaget af voldsomt tø eller skybrud, snetryk og storm.

Vandskade

Erstatter skade på bygningen forårsaget af tilfældigt udstrømmende vand, olie og kølevæske fra røranlæg.

Bygningsforsikring​​​​​​​​​​​​​

Andre relevante forsikringer til produktion

For at få endnu bedre forsikringsdækning suppler med: