Forsikring til produktionsvirksomhed

Få et skræddersyet tilbud på forsikringer til din produktionsvirksomhed.

Bestil tilbud
Vi hjælper din produktionsvirksomhed med et overblik over de forsikringer, som sikrer dig bedst muligt.
Har du en produktionsvirksomhed, så får du her en oversigt over de mest relevante erhvervsforsikringer og fordele for din branche.

 • Personlig rådgivning

  Vejledning og tryghed giver dig korrekt forsikringsløsning.​​

 • Forsikring online

  Administrer forsikringer og skader på nettet.

 • Skræddersyet forsikring

  Forsikringsløsning tilpasset din virksomhed, uanset behov eller størrelse.​

Lovpligtige forsikringer

Forsikringer du skal købe i henhold til loven

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsgiver skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker alle dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet.

Erhvervssygdom

Både ved lønnet og ulønnet ansatte, skal du købe en erhvervssygdoms- forsikring (AES), der giver erstatning til ansatte, hvis de får en erhvervs- sygdom​.​​

Køretøjsforsikring

Ifølge færdselsloven skal den, der ejer eller bruger et motordrevet køretøj, sørge for en ansvarsforsikring for køretøjet. 

Bygningsforsikring

Ejer du bygningerne, hvorfra du driver din virksomhed, skal du købe bygningsbrandforsikring.

Bygningsbrandforsikring sikrer dig mod brand, lynnedslag og eksplosion og er kun lovpligtig, hvis der er gæld i ejendommen.

​​​Hvad er vigtigt for produktion?

Driver du en produktionsvirksomhed er det vigtigt at sikre sig mod skader der kan have økonomiske konsekvenser.

har du 0vervejet følgende skader:

 • Virksomhedens maskiner får maskinskade og produktionen stoppes?

 • En af virksomhedens nøglepersoner bliver syg i en længere periode?

 • Dit produkt forvolder en skade?

 • Din virksomheds bygning bliver skadet? fx brand- eller vandskade.

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at virksomhedens ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på din virksomheds bygninger og løsøre fx skade forårsaget ved brand-, tyveri- eller vandskade.

Anbefaling til produktion

Få de vigtigste forsikringer og dækninger til din branche:


Nedgang i din virksomheds omsætning

Vi anbefaler følgende forsikring til din produktionsvirksomhed:

Driftstabsforsikring 

Driftstabsforsikring dækker nedgangen i din virksomheds omsætning, når du ikke kan opretholde den sædvanlige omsætning på grund af en dækningsberettiget skade.​​​​​​​​​​​​​​​​

Vi anbefaler følgende tilvalgsdækning: 

Maskindriftstab - tilvalgsdækning

Rammes virksomhedens maskiner af maskinskade og - helt eller delvist - ikke er i stand til at fortsætte produktionen, dækker forsikringen virksomhedens tab af dækningsbidrag, som følge af nedgang i omsætningen. Der er også mulighed for alene at forsikre driftstabet for udvalgte maskiner. Dette kan fx være tilfældet hvor produktionen er afhængig af enkelte ”nøglemaskiner”.

 

Driftstabsforsikring - få mere information​​​​​​​​​​​​​​​​

Forkort din eller dine ansattes sygefravær

Vi anbefaler følgende forsikring til din produktionsvirksomhed:

Sundhedsforsikring

Hvad sker der, hvis du eller en af virksomhedens nøglepersoner ikke kan komme på arbejde den næste måned eller det næste halve år

Med sundhedsforsikringen slipper de ansatte for at stå i kø hos det offentlige sygevæsen og er i stand til at komme hurtigere tilbage på arbejdet. ​

Sundhedsforsikring - få mere information​

Tab og skader forvoldt af dit produkt

Vi anbefaler følgende forsikring til din produktionsvirksomhed:

Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen er den vigtigste forsikring for produktionsvirksomheder. Hvis du importerer varer fra et land udenfor EU, anses du også for at være producent.​​​

Vi anbefaler følgende tilvalgsdækning:

Ingrediensskade - tilvalgsdækning

Dækker skader forvoldt af dit produkt, hvis det er brugt til videreforarbejdning eller indgår i et andet produkt.

Ingredienstab - tilvalgsdækning

Dækker tab og skader forvoldt af dit produkt, hvis det er brugt til videreforarbejdning eller indgår i et andet produkt.

Dækker ikke indirekte tab, såsom driftstab, avancetab og tidstab.​​​​​​

Brand-, el-, natur- og vandskade på din bygning

Vi anbefaler følgende forsikring til din produktionsvirksomhed: 

Bygningsforsikring - basis 

Bygningsforsikring dækker din virksomheds bygninger både dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer.​

Bygningsforsikring basis indeholder:

Brandskade 

Erstatter skade forårsaget ved brand, direkte lynnedslag og eksplosion. 

El-skade 

Erstatter skade på elektriske installationer eller elektrisk materiel forårsaget af kortslutning eller overspænding i forbindelse lyn.

Naturskade

Erstatter skade forårsaget af voldsomt tø eller skybrud, snetryk og storm. 

Vandskade 

Erstatter skade på bygningen forårsaget af tilfældigt udstrømmende vand, olie og kølevæske fra røranlæg.

Bygningsforsikring - få mere information ​​​​​​​​​​​​​​

Andre relevante forsikringer til produktion

For at få endnu bedre forsikringsdækning suppler med: