Tilbud på videreførsel af din sundhedsforsikring

Du kan indhente tilbud på videreførsel af din sundhedsforsikring ved at udfylde og sende denne formular. ​​​

Ikraftdatoen for videreførsel af din sundhedsforsikring skal altid være den samme som ophørsdatoen på din eksisterende sundhedsforsikring hos din arbejdsgiver.

Tilbud på videreførsel af sundhedsforsikring






?
  

Videreførsel af medforsikrede familie





* Obligatorisk felt