Tilbud til dig og familien på sundhedsforsikring

​Vi tilbyder også at forsikre din familie

Sundhedsforsikringen er en virksomhedsordning, som kun gælder for dig i kraft af dit ansættelsesforhold, men du kan også medforsikre din ægtefælle/samlever og jeres børn.

Få sundhedsforsikring til din familie

​Fortsæt din sundhedsforsikring efter endt ansættelsesforhold

Fratræder du din stilling i virksomheden, ophører din sundhedsforsikring også, men det er der råd for.

Ønsker du at beholde din sundhedsforsikring, kan vi lave en privat videreførsel.

Videreførsel af din sundhedsforsikring