Køb sundhedsforsikring til din familie

Du har mulighed for at købe sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever og til jeres børn mellem 0-21 år.

Få et tilbud fra os

Start med at indhente et tilbud ved enten at ringe til os eller klikke på den grønne knap 'Bestil tilbud', og vi vil udarbejde et tilbud til din familie hurtigst muligt.

Hvornår ophører sundhedsforsikringen?

Når din ægtefælle eller samlever fylder 70 år, ophører sundhedsforsikringen. ​

For børn gælder at sundhedsforsikringen ophører, når de fylder 21 år.

Ophører dit ansættelsesforhold vil sundhedsforsikringen for din familie ophøre samtidigt.