Brandfarlige ting i din virksomhed

I din virksomhed kan der være mange forskellige ting, som er brandfarlige - og de kan udgøre en stor risiko for, at der opstår brand.

Gennemgang af din virksomhed for brandfarlige ting

Faresymbol for meget brandfarlig væske

Vi har samlet en liste, så du kan gennemgå din virksomhed for brandfarlige ting.

Brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker skal altid opbevares og anvendes efter forskrifterne. Brandfarlige væsker har et flammepunkt under 100 grader C. Flammepunktet er den laveste temperatur, hvor en væske under normale trykforhold afgiver antændelige dampe.

Eksempelvis afgiver benzin ved almindelig stuetemperatur antændelige dampe - dvs. flammepunktet ligger under stuetemperatur.

Har du brandforsikring med klausul om antallet af oplagsenheder?

I så fald kan du benytte dette skema til at finde frem til, hvor mange liter 1 opslagsenhed svarer til:

Fareklasse

Antal liter

Flammepunkt

I
1 liter under 21° C​​​
II
5 liter​ 21° C og under 55° C​
III
50 liter over 55° C og under 100°C​​
Hvad skal du ellers være opmærksom på?
  • Større mængder af brandfarlig væske skal være brandsikkert adskilt og godkendt af beredskabschefen
  • Ventilation og el-installation skal være i orden
    Bemærk, at ATEX direktivet er gældende for virksomheder, der har eksplosionsfarlige områder i produktionen
  • I produktionslokaler må du kun opbevare små mængder, svarende til dagsforbrug
  • Brandslukkere er i orden (Læs produktblad fra din leverandør af brandvæsker)

Affaldscontainere og udendørs brandbart oplag

Placér udendørs affaldscontainere og brandbart oplag, så der ikke er risiko for at brand heri kan brede sig til bygning, nabo eller andet oplag.

Selvantændeligt affald

Affald, der kan selvantænde og affald, der kan afgive brandfarlige gasser, skal du håndtere specielt.

Eksempelvis kan produkter, der bruges til overfladebehandling af trævarer indeholde linolier, som kan selvantænde.

Affald, klude og papir, der har været brugt til sådanne produkter, skal du lægge i metalbeholdere med selvlukkende og tætsluttende låg og flytte dem til et sikkert sted uden for bygningen.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i produktions- og lagerlokaler, hvor der arbejdes med eller lagres brandfarlige/let antændelige varer.

Der skal være tydelig skiltning om forbud både i bygningen og på døre og porte til bygningen.

Sæt gerne store askebægre ved indgangene.

På virksomheder, der ikke arbejder med eller lagrer brandfarlige varer, kan der som en nødløsning indrettes særlige rygerum eller rygekabiner​.