Love og sikkerhedsforskrifter ved brand

Brandsikkerhed betyder så meget for værn af liv og helbred, at virksomhedsledelsen gennem love og forskrifter er pålagt ansvar og pligt til at iværksætte og gennemføre forebyggende tiltag.

Love og sikkerhedsforskrifter

Du er pålagt et ansvar og har pligt til at forebygge brand på din virksomhed.

Love - et eksempel

Er der risiko for støv- eller gaseksplosioner på din virksomhed, skal du gennemføre en risikoanalyse, som fremgår af ATEX-direktivet.

Sikkerhedsforskrifter

I forsikringsaftalen mellem If og din virksomhed finder du betingelser eller pålæg om forholdsregler, du skal overholde, for at forsikringen er gyldig. Det kan være påbud om bestemte tiltag eller fremgangsmåder. Typen af sikkerhedsforskrifter er forskellig afhængig af, hvilke forsikringer din virksomhed har.

Vigtigt

Overtrædelse af en sikkerhedsforskrift kan medføre, at du ikke kan få erstatning for en skade.

Eksempler på sikkerhedsforskrifter:

  • Brandfarlige væsker må ikke anvendes
  • Virksomheden skal være forsynet med brandalarmanlæg.