Sikkerhedsrutiner i virksomheden

Ved at indføre forskellige sikkerhedsrutiner, kan du forhindre skaderne i at opstå. Her giver vi dig nogle forslag til, hvad du kan gøre.

Fyraftenseftersyn

Mange brande opstår lige efter lukketid umiddelbart efter, at produktionen er stoppet - og de ansatte er gået hjem. Ofte opdages brande, der opstår efter fyraften så sent, at branden har udviklet sig og bredt sig så meget, at skaden bliver ekstra stor.

Ved at indføre fyraftenseftersyn kan du forebygge, at der opstår brand samt sikre, at brandporte og andre sikringssystemer virker, hvis der alligevel skulle opstå brand.

Lav gerne selv en "fyrafteneftersyns-check-liste" tilpasset din virksomhed. Foretag som virksomhedsansvarlig selv fyraftenseftersynet eller udpeg en ansvarlig person.

Vagtordninger/vægterrunderinger

Faren for, at der opstår brand, er også til stede efter lukketid - ja ofte er faren større, når din virksomhed er uden opsyn.

De brande, der opstår efter fyraften, opdages ofte så sent, at branden har udviklet sig og bredt sig så meget, at skaden bliver ekstra stor.

Ved at indføre vægterrundering kan mange af de brandfaremomenter, der typisk opstår, ofte begrænses.