Sådan kan din virksomhed forebygge vandskader

Sikre din virksomhed mod vandskade
Vandskader fx rørskade, stormflod, oversvømmelse eller skybrud i dag en af de hyppigste skadeårsager og omfanget er steget kraftigt de seneste år.
Vi giver dig her forebyggende råd og tips, så du kan undgå vandskader i din virksomhed.

Lægkager, sprængte rør, frostskader m.m.

Skybrud - kraftig nedbør afløbssystemet ikke kan klare

Stormflod eller oversvømmelse