Forebyggende råd ved stormskade til din virksomed

Forebyg stormskader
Vi har i de senere år set mange og voldsomme storme i Danmark - og det er gået hårdt ud over mange bygninger, tage, tagkonstruktioner og ikke mindst biler.

Gode skadeforebyggende råd til dig

  • Fjern flest mulige løse genstande omkring din virksomhed
  • Luk alle døre, vinduer og ovenlysvinduer
  • Sørg for at der ikke står træer tæt på bygningen
  • Parkér ikke biler under store træer eller i nærheden af bygninger med fx tagsten
  • Har I byggearbejder i gang, skal stilladser og andet fastgøres ekstra godt
  • Sørg for, at bygninger og udendørs installationer er i god vedligeholdelsesstand.

Forsikringsvejret - uvejr?

Forsikringsbranchen har udviklet en vejrtjeneste, så du kan holde dig ajour time for time og med én kvadratkilometers nøjagtighed se, hvor og hvordan uvejret har hærget.