Forebyg skader på dit skib

Sikring af skibe, både og fartøjer
Vi har oplevet de fleste skadetyper på skibe og vi deler gerne ud af vores erfaringer.

If Skadeforsikring er nordens største forsikringsselskab, og vi har mere end 4.500 skibe forsikret.

Det betyder, at vi i løbet af årene har været "udsat" for stort set alle de typer skader man kan forestille sig, og vi har her oplistet nogle enkle forholdsregler for at undgå eller begrænse skader på dit skib.​

Før du sejler ud

Under sejladsen

Oplægning af skibet

Maskinskader

Forebyg skader til søs

Du kan finde yderligere information om skibssikkerhed på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Fisk sikkert app

Søfartsstyrelsen har udarbejdet en app til fiskere, der hedder Fisk Sikkert App.

Den indeholder:​​

  • SMS-funktion til melding af dine fangster, afsejlinger og ankomster.
  • Hjælp til at forebygge de mest almindelige ulykker
  • Tjekliste til forbedring af sikkerheden om bord og forberedelse af syn
  • Nyheder om fiskeri
  • Tjekliste ved køb af fiskeskib