Sikre transporter

Transportsikkerhed til din virksomhed
På trods af moderne og højteknologiske transportmidler kan din virksomheds transportrisiko være stor. Du finder her nogle enkle råd til at mindske din risiko for skader på de varer, du skal have transporteret.

Transportforsikring

Sørg altid for at have dit gods vareforsikret - mange kunder tror fejlagtigt, at transportøren erstatter skader på varerne.

Transportørens ansvar for dine varer meget begrænset – fx kan en transportør ved en international landevejstransport begrænse sit ansvar til ca. 75 kr. per kg skadet eller tabt gods.

Det betyder, at en kostbar maskine til 2 mio. kr., som vejer 100 kg, bliver erstattet med ca. 7.500 kr. - eller med andre ord - et tab for ejeren af varen på 1.992.500 kr.

Tranportforsikring - køb og salg af varer

Transportører

Benyt velrenommerede og anerkendte transportører. Foregår en transport med skib, bil, jernbane eller fly, er det klogt at vælge en transportør, som du har tillid til, enten af egen erfaring eller gennem godt omdømme fra andre i branchen.

Det samme gælder valg af speditører i forbindelse med transporter, hvor flere forskellige transportmidler afløser hinanden.

Ved transporter til mere eksotiske destinationer kan du undertiden have få muligheder at vælge imellem eller kun en enkelt.

Du bør forhøre dig om transportrute, valg af transportmiddel samt eventuelle omlastningssteder. Derefter vurderer du selv, om forretningen er de risici værd, som er tilknyttet transporten.

Transportmiddel

Der kan være sammenhæng mellem alderen på et transportmiddel og skadefrekvensen. Men det er ikke noget sikkert parameter for risikovurdering. Et nyere, men dårligt vedligeholdt transportmiddel, kan være et langt dårligere alternativ end et gammelt, men godt vedligeholdt transportmiddel.

Spørg derfor transportøren om alder og vedligeholdelsesstand på deres transportmidler - og bed fx om at få bilerne at se med dine egne øjne, hvis du er usikker.

At bedømme fx et skib kan være vanskeligt, så det hjælper vi dig gerne med, hvis du ringer til os.

Indpakning og emballage

Ved eksport

  • Tjek at godset er tilstrækkeligt indpakket
  • Brug eksperter
  • Invester i en ordentlig eksportindpakning, der er vandtæt, har kantbeskyttelser, air bags osv.

Ved import

  • Stil tilsvarende krav til leverandøren
  • Vær opmærksom på, at skader som skyldes manglende eller mangelfuld emballering ikke er dækket af forsikringen, uanset hvem der har emballeret varen

Omlastninger

Undgå omlastninger, hvis det er muligt. Det kan lyde som en urimelig forholdsregel - men faktum er, at der inden for moderne logistik sker ganske få omlastninger af gods, som transporteres.

Containere eller andre emballager, som omslutter godset, giver god beskyttelse mod skader.

Fylder godset så meget, at du kan benytte én container til hele transporten, bør du overveje det - fremfor at sende godset som stykgods, der typisk skal omlastes flere gange i forskellige containere, terminaler m.m.

Vælg transportører, som benytter et moderne logistikkoncept - og benyt fortrinsvis FCL (Full Container Load).

Lagring

Ved mellemlagring af gods er det vigtigt, at dette sker i egnede lokaler.

Spørg transportøren om lageret ligger på et sted, der er sikret mod oversvømmelse, storm m.m. Hvis der er tale om tyveriudsat gods, så undersøg hvordan står det til med indbrudssikringen.

Vær opmærksom på, om varerne skal opbevares i længere tid efter transportens afslutning (vareforsikringen dækker kun, til varerne indgår på endeligt lager).

Orden i dokumenter

  • Sørg for at alle dokumenter, som skal følge godset, også rent faktisk gør det
  • Sørg for at dokumenterne indeholder alle relevante oplysninger. Et glemt transitdokument kan betyde, at godset standses i tolden i ankomstlandet og lagres mangelfuldt med skader til følge
  • Husk også at skrive adressen helt korrekt, der findes fx mere end et New York i verden (der findes bl.a. også et i England)

Krig og strejke

Undgå handel i konfliktudsatte områder. Selvom du kan købe en vis forsikringsbeskyttelse, er den som regel begrænset.

Remburser/Letter of Credit

På forsikringssiden ser vi ofte meget fantasifulde og uforståelige remburser, udstedt forskellige steder i verden -så sørg for kun at handle på anerkendte remboursvilkår.

Konsulter os gerne, før du accepterer indholdet i en remburs. Det giver os bedre mulighed for at give dig den rigtige forsikringsdækning.

Transportørens forsikring

Kontroller, at din transportør har en transportansvarsforsikring​. På den måde kan du få dit tab delvis erstattet og samtidig får du indsigt i kvaliteten af din transportør.

Incoterms

Vær opmærksom på, at leveringsbetingelser er meget forskellige fra land til land - det er en jungle at finde rundt i dem. Der er forskellige traditioner og lokale fortolkninger, så du kan nemt komme galt af sted.

Henvis altid til Incoterms 2010, leveringsklausulerne, som klart fortæller, hvem der har risikoen for varerne under transporten, fx (DDP New York, USA, Incoterms 2010).

Ovenstående forholdsregler vil minimere risikoen for skader, og dermed forbedre din forsyningssikkerhed overfor dine kunder. Der vil dog stadig være skadetyper, som du ikke kan undgå. Derfor bør du altid have dine varer forsikret under transport – og det hjælper vi dig gerne med.