Anmeld personskade ved rejser i udlandet

Send din skadeanmeldelse til os, når du skader dig på rejse i udlandet.

Mail til Personskade