Finansiel information

Siden 2008 har vi udgivet en årlig rapport med formålet at belyse og starte debat om vigtige samfunds- og fremtidsspørgsmål. Inden for rammerne af hvert års tema, skriver en række fremstående forskere og personer fra erhvervslivet om, hvordan de ser på de forskellige udfordringer, vi står overfor.

If ejes af Sampo, og du kan finde økonomirelaterede pressemeddelelser og andet finansielt materiale om Sampo-gruppen på Sampos hjemmeside, www.Sampo.com.

​The Heat is on

Temaet for Ifs årsrapport i 2014 er ”The Heat is on”, og rapporten går i dybden med et af vor tids helt afgørende spørgsmål, nemlig klimaudviklingen.
God læselyst!