Ifs årsrapporter

Siden 2008 har If udgivet en årsrapport med formålet at belyse og starte en debat om vigtige samfunds- og fremtidsspørgsmål. Indenfor rammerne af hvert års tema skriver en række fremstående forskere og personer fra erhvervslivet, hvordan de ser på de forskellige udfordringer vi står overfor.

"The Heat is on"

I Ifs årsrapport for 2014 er temaet ”The Heat is on” og handler om klimaudviklingen, der er et af vor tids helt afgørende spørgsmål. Og ikke mindst et spørgsmål, som vedrører os alle.
God læselyst!