Bådforsikring

Få et tilbud på en bådforsikring

Ring på 70 12 12 12 eller indhent online

Med en bådforsikring får du dækket det meste af det, du kan komme ud for som bådejer.


Med en bådforsikring hos os, er din båd fx dækket ved tyveri, hærværk, brand og eksplosion, samt skader der sker under ophaling eller søsætning.

Som bådejer kan du vælge mellem en ren ansvarsforsikring eller vores bådforsikring, som indeholder hele 3 forsikringer i én: ansvarsforsikring, kaskoforsikring og retshjælp​​!


Sammenlign dækninger Kasko Ansvar
Skader, som din båd påfører andre og deres ting

Er du eller føreren af båden erstatningsansvarlig for en skade på andre mennesker, deres ting eller køretøjer, dækker ansvarsforsikringen.

Brand

Hvis din båd helt eller delvist brænder

 
Tyveri af båd eller inventar

Hvis din båd blive stjålet, eller båddele fx påhængsmotoren, samt fast inventar i båden

 
Hærværk

Hvis ukendte gerningsmænd ødelægge din båd eller bådens inventar

 
Skade på båd under transport på land i DK

Vi dækker skader på båden under transport, dog ikke hvis skaden skyldes utilstrækkelig afstivning/fastgørelse, og ikke kosmetiske skader

 
Skade på båd ved ophaling eller søsætning

Vi dækker skader på båden hvis det går galt under søsætning/ophaling

 
Skade på båd, mennesker og ting hvis båden vælter på land

Vi dækker hvis båden bliver skadet fordi den vælter imens den står på land hele året rundt. Forsikringen dækker også hvis båden rammer andre mennesker eller ting, fx andre både

 
Skade på båd og inventar hvis båden synker, kæntrer, strander eller kolliderer med anden båd (i sejlsæson)

Skulle uheldet være ude og båden synker eller kæntrer mv. så dækker vi skaderne der sker på båden inkl. skader på bådens faste inventar, dog kun i seljsæsonen

 
Masten knækker under sejlads (i sejlsæson)

Skulle masten knækker under sejlads dækker vi udgifterne til reparation af den knækket mast eller en ny hvis reparation ikke er mulig.

 
Tab af påhængsmotor under sejlads (i sejlsæson)

Hvis påhængsmotoren tabes under sejlads efter en skade på båden fx sammenstød, så dækker forsikringen hvis beslaget var i forsvarlig stand.

 
Bjergning af båd (i sejlsæson)

Udgifter til at bjærge en kæntret båd (bjærgeløn) er omfattet af forsikringen

 

DET SIGER KUNDERNE OM OS

Dækninger

Giv din ​båd den bedste bådforsikring

Med en bådforsikring hos os, sikrer du både dig selv og din båd rigtig godt - du får nemlig hele 3 forsikringer i én:


Du får en ansvarsforsikring inkl. i din bådforsikring

Det er pragtfuldt at sejle, men det er ikke altid helt problemfrit. I sommerens tætpakkede lystbådehavne er der risiko for at komme galt afsted.

Et øjebliks uopmærksomhed, en kastevind, en fender der tabes - og pludselig rammer man en anden båd med stævnen! Så er det rart at have en bådforsikring med ansvarsdækning.

Ansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar for personskade med op til 10 mio. kroner og for tingskade med op til 2 mio. kroner.


Du får en kaskoforsikring inkl. i din bådforsikring

Kaskoforsikringen dækker tyveri, hærværk, brand og eksplosion, samt skader, der sker under ophaling eller søsætning.

Desuden dækker bådforsikringen skader, der sker under landtransport i Danmark. Vælter båden, mens den står på land, dækker bådforsikringen skaderne på din båd og på det, som båden eventuelt måtte ramme.


Du får en retshjælpsforsikring inkl. i din bådforsikring

Kommer du som privatperson ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, fx ved køb og salg, kan du med visse begrænsninger opnå retshjælp via dom bådforsikring.

Det betyder, at vi betaler dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger ved at føre sagen med op til 175.000 kroner. Du skal selv betale 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kroner.​


Sejlsæson

Den danske sejlsæson er fra den 1. april til den 15. november, men hvis du gerne vil forlænge din bådforsikrings dækningsperiode, kan du tilkøbe en vinterdækning.​​​​​​​​

Vilkår & brochure

Vi henviser til de gældende vilkår for bådforsikringen:

Relaterede artikler

Hvis du vil læse mere om både og bådforsikringer, kan du besøge nedenstående artikler:

​Hvordan​ skal jeg forholde mig på vandet?

Saml dine forsikringer

Få op til 20 % rabat