Månedsbetaling uden merpris

  Husk husforsikringen til dig og dit hus. Når du køber et hus, gør du én af dit livs største investeringer - måske den største. Derfor er det vigtigt, at du er godt sikret og dét vil vi gerne hjælpe dig med.

  Hos os vælger du selv, hvad din husforsikring skal dække. Vi tilbyder fx en Basis husforsikring til dig, der kun ønsker de helt basale dækninger, og en Super husforsikring til dig, der gerne vil sikre dig ekstra godt mod fx vandskader, svampeskader eller skadedyr.​​​


  • Skadedyrsbekæmpelse

   Hus Super dækker, hvis du skulle være uheldig at få skadedyr derhjemme, fx væggelus, kakerlakker, hvepsebo eller mus. ​​

  • Hjælp ved vandskader

   Ingen selvrisiko ved brud på stikledninger eller skjulte rør og kabler, hvis du vælger Hus Standard eller Hus Super.

  • Brud på glas og kumme

   Husforsikringen dækker brud på bygningsmonteret glas, fx vinduer, håndvaske og WC-kummer.

  Sammenlign dækninger Hus Super Hus Standard Hus Basis
  Anden pludselig skade

  Forsikringen dækker fx påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der skader dine bygninger.

  Brand

  Forsikringen dækker fx brandskader, på grund af lynnedslag, tilsodning eller el-skade på nogle af de faste elinstallationer i dit hus.

  Entrepriseforsikring

  Forsikringen dækker skader under nyopførelse, tilbygning og ombygning af dit hus. Forsikringen omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse.

  Husejeransvarsforsikring

  Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer og deres ting, når du har erstatningsansvaret som ejer eller bruger af ejendommen, fx som bygherre i forbindelse med entreprisearbejde på forsikringsstedet.

  Retshjælpsforsikring

  Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

  Skade på skjulte rør og kabler

  Forsikringen dækker utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved skade på gulvvarmen.

  Skade på stikledninger

  Forsikringen dækker utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du har pligten til at vedligeholde.

  Stormskader

  Forsikringen dækker fx hvis tagsten eller hele taget ødelægges under en storm.

  Tyveri og hærværk

  Forsikringen dækker tyveri af og hærværk på bygningsdele når dem der gør det ikke har ”lovlig adgang” til adressen.

  Vand- og frostskader

  Forsikringen dækker vandskader fx efter sky- eller tøbrud. Derudover dækkes frostsprængning på husets indvendige røranlæg, der tilfører bygningen vand og varme, samt indvendige installationer.

  Brud på glas og kumme

  Forsikringen dækker brud på glas , der er monteret som en bygningsdel. Det gælder fx vinduer, fastmonterede spejle, og glaskeramiske kogeplader, håndvaske, WC-kummer og badekar.

  Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap

  Dækker udgifter til bygningsmæssige forandringer af boligen, for at give bedre bevægelsesmuligheder, hvis du eller en i husstanden skulle blive ramt af en ulykke, der gør det nødvendigt at bruge kørestol eller hvis din familie får et barn som, pga. fysisk handicap, har behov for kørestol.

   
  Ingen selvrisiko ved brud på glas og kumme

  Din selvrisiko er 0 kr. ved skader på glas og kumme.

   
  Ingen selvrisiko ved brud på skjulte rør, kabler og stikledninger

  Din selvrisiko er 0 kr. ved skader på skjulte rør, kabler og stikledninger, uanset evt. selvvalgt selvrisiko. Deres værdi fastsættes efter deres alder ved hjælp af en afskrivningstabel, dog kan afskrivning maksimalt være 3.000 kr. pr. skade.

   
  Svampe-, insekt- og rådskadeforsikring

  Forsikringen dækker skader der påvirker funktionsevnen på træværk pga. svampeangreb eller træødelæggende insekter. Vi dækker også bekæmpelsen af husbukke. Derudover dækker vi skade på træ og murværk som følge af svamp, der karakteriseres som råd. Tilvalgsdækningen kan tilkøbes til Hus Standard og er altid inkluderet i Hus Super.

     
  Garantidækning

  Forsikringen dækker de skader, som din gamle forsikring havde erstattet, og som ikke er omfattet af denne husforsikring. Gælder det første år.

     
  Kosmetiske forskelle

  Forsikringen dækker 50 % af udgifterne, ved en dækningsberettiget rørskade i badeværelset, til at udbedre kosmetiske forskelle mellem de erstattede og ubeskadigede fliser/klinker. Det kunne fx være, at de fliser du har siddende på væggen ikke længere kan skaffes og du derfor ønsker at udskifte alle fliserne til nye, også de ubeskadiget.

     
  Skade lavet af gnavere

  Forsikringen dækker reparation eller udskiftning af bygningsdele, der er ødelagt af gnavere. Det kan fx være rotter og mus, der gnaver i køkkenskabene eller en husmår, der ødelægger isoleringen på loftet.

     
  Skadedyrsbekæmpelse

  Forsikringen dækker hjælp til bekæmpelse af skadedyr indendørs, hvis huset fx invaderes af myrer eller væggelus. Derudover dækker den bekæmpelse af hvepsebo både indendørs og udendørs.

     
  Vandskade super

  Forsikringen dækker ekstra godt ved vandskader på bygningen fx, hvis du får fygesne på loftet eller regn siver gennem dit tag, hvis vandet siver langsomt fra synlige rør eller kloak- eller grundvand pludselig står op af toilettet. Derudover dækkes udgifter til tab af vand og olie i forbindelse med en dækket rørskade.

     

  DET SIGER KUNDERNE OM OS

  Dækninger

  Er du i tvivl om hvilken husforsikring, der bedst passer til dine behov? Så læs mere om vores tre typer af husforsikringer nedenfor:

  Husforsikring med Hus Basis

  Med en Hus Basis-husforsikring er du godt dækket, hvis du fx får en brand-, vand- eller stormskade eller dit hus bliver udsat for tyveri eller hærværk. Du er også dækket via husforsikringen, hvis du får en skade på dine skjulte rør og stikledninger.

  Husforsikring med Hus Standard

  Hus Standard-husforsikringen dækker det samme som Hus Basis. Derudover får du også hjælp til at tilpasse din bolig, hvis én i din husstand skulle få et handicap eller I får et fysisk handicappet barn.

  Endnu en fordel ved denne husforsikring er, at du ikke skal betale selvrisiko, hvis du får en skade på glas eller kumme, samt ved skjulte rør og stikledninger.​

  Husforsikring med Hus Super

  Vores bedste husforsikring er Hus Super. Her får du samme dækninger som Hus Standard, samt en særlig udvidet dækning ved vandskader. Du får også hjælp til bekæmpelse af skadedyr, og husforsikringen hjælper dig, hvis gnavere skader din bygning.​

  Spørgsmål & svar

  Stopper min husforsikring automatisk, når jeg sælger mit hus?

  Nej, din husforsikring stopper ikke automatisk, når du sælger dit hus. Før vi kan slette din husforsikring, skal den nye ejers forsik​ringsselskab sende os en bekræftelse på, at de overtager brandforsikringen. Det er af hensyn til den særlige forpligtelse, der gælder for forsikringsselskaberne over for panthavere (banker og realkreditinstitutter).

  Når opsigelsen fra det andet forsikringsselskab er modtaget, sletter vi din husforsikring pr. overtagelsesdatoen.


  Er mit solcelleanlæg dækket af husforsikringen?

  Ja, dit solcelleanlæg er dækket af husforsikringen, så du skal ikke tegne yderligere forsikring.

  Læs mere i vores vilkår.

  Hvad gør jeg, når jeg køber eller bygger nyt hus?

  Hvis du er ved at købe eller bygge et nyt hus, er du velkommen til at kontakte vores Kundecenter på telefon 70 12 12 12 og modtage et tilbud på en husforsikring. Du kan også købe din husforsikring i vores webshop.

  Hvad gør jeg, hvis mit hus er købt på tvangsauktion?

  Hvis du har købt dit hus på tvangsauktion, er du meget velkommen til at kontakte vores Kundecenterpå telefon 70 12 12 12 og få et tilbud på en husforsikring.

  Hvordan opsiger jeg min husforsikring?

  Du kan altid opsige din husforsikring med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdatoen) eller senest 14 dage efter en skadesag er afsluttet. Hvis du opsiger din husforsikring på denne måde, er opsigelsen gebyrfri, mens det koster et gebyr, hvis du opsiger husforsikringen med forkortet opsigelsesvarsel.

  Opsiger du selv din husforsikring, skal du sende din opsigelse skriftligt til vores Kundecenter enten pr. brev eller mail. Opsigelsen af husforsikringen skal være skriftlig, for at sikre, at der ikke sker misforståelser.

  Flytter du din husforsikring til et andet forsikringsselskab, klarer det nye selskab opsigelsen for dig.

  ​​​​Skal mit hus besigtiges, før jeg køber en husforsikring?

  I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at besigtige dit hus, for at købe en husforsikring.

  Alder og konstruktion kan gøre, at visse dækninger ikke tilbydes, eller først kan tilbydes efter en besigtigelse. Vi benytter Anticimex til at besigtige dit hus, hvis dette er nødvendigt for at få et tilbud på en husforsikring.

  Læs mere om besigtigelse af hus

  Vilkår & brochure

  Vi henviser til de gældende vilkår for forsikringen.

  Vilkår - Husforsikring, nr. 41-05
  Brochure - Husforsikring

  Vilkår - Retshjælpsforsikring​

  Relaterede artikler

  Hvis du gerne vil læse mere om vores husforsikringer, er du velkommen til at kaste dig over den nedenstående artikel:

  Er du klar til snerydning og vejsalt?​

  Saml dine forsikringer

  Få op til 20 % rabat