Fortrydelsesret

Hvornår kan jeg fortryde min forsikring?

Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet - bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem om din forsikring, træder ikraft senere eller den træder ikraft med det samme.

Min forsikring træder ikraft senere

Hvis du køber en forsikring som fx. træder ikraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen:

  • I indtil 14 dage fra forsikringen træder ikraft

Min forsikring træder ikraft med det samme

Hvis du køber en forsikring, som skal træde ikraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen:

  • I indtil 14 dage efter du har modtaget policen

Sådan fortryder du

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.