Gebyrer og afgifter

Gebyrer ved opsigelse af din forsikring med forkortet varsel

Du kan altid opsige din forsikring uden beregning med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato) eller senest 14 dage efter en skade er blevet opgjort.
Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer de opsigelsen for dig.

Hvis du selv opsiger din forsikring, skal det altid ske skriftligt for at undgå evt. misforståelser. Du skal sende opsigelsen til vores Kundecenter via brev eller via mail.

Opsigelse af din forsikring med forkortet varsel

Mod et gebyr på 64 kroner (2016) kan du vælge at opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen.

Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år opkræves et højere gebyr, som er særskilt for den enkelte forsikring. Det særskilte gebyr fremgår af nedenstående skema:

Opsigelsesgebyr
Familie- eller indboforsikring 391 kroner
Rejseforsikring 649 kroner
Fritidshusforsikring 649 kroner
Husforsikring 649 kroner
Ulykkesforsikring 259 kroner
Børneforsikring 882 kroner
Voksenforsikring 882 kroner
Bilforsikring 649 kroner
Bådforsikring 649 kroner
Hundeforsikring 130 kroner
MC forsikring 649 kroner
Campingvognsforsikring 391 kroner

Alle gebyrer for opsigelse med kort varsel indeksreguleres en gang om året den 1. januar. Gebyrerne er indeksreguleret pr. den 1. januar 2017.

​Diverse gebyrer

​​ Gebyr​
Årligt administrationsgebyr med betalingsservice​ 7,50 kroner
Årligt administrationsgebyr med girobetaling​ 45 kroner
Rykkergebyr​ 100 kroner
Halvårlig betaling
Kan ikke købes længere​
5 % i tillæg på prisen​
Kvartårlig betaling​
Kan ikke købes længere​
8 % i tillæg på prisen​

Afgifter der opkræves af If

​​ Afgift​
Skadesforsikringsafgift opkræves på alle forsikringer​ 1,1%​
Statsafgift på ansvarsforsikring (motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne, sættevogne, sidevogne og påhængsredskaber samt knallert)
42,9%​​
Statsafgift på bådforsikring 1,34%
Miljøbidrag
101 kroner
Stormflod- og stormfaldsafgift
60 kroner

Indeksregulering​

Prisudviklingen i samfundet betyder, at varer, materialer og reparationsomkostninger typisk bliver en smule dyrere hvert år (også kaldet inflation). Når priserne i samfundet stiger, er det også nødvendigt, at forsikringen dækker mere.

Derfor ændrer vi hvert år forsikringernes dækningssummer og priser i overensstemmelse med Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Det er beskrevet i de enkelte forsikringsvilkår, hvilke summer, der indeksreguleres.

Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks, og du kan se på din første årlige opkrævning, hvad indeks for året er.