Klagemuligheder

​Er du ikke tilfreds med os, tilbyder vi forskellige klagemuligheder. Det er nemlig vigtigt for os, at have tilfredse kunder.

Det sker nogle gange, at vores opfattelse af sagen er anderledes end din. Vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan for at hjælpe dig, men hvis vi alligevel ikke kan blive enige, har du mulighed for at spørge andre til råds.​​

1. Kontakt din sagsbehandler

Start altid med at kontakte den sagsbehandler, som har behandlet din sag. Ofte vil sagen blive løst allerede her.

Hvis vi ikke kan blive enige, har du flere muligheder for at gå videre med sagen - uden beregning, naturligvis.​

2. Kontakt Kundeombudet

Hvis du og sagsbehandleren ikke kan blive enige, kan du henvende dig til Kundeombudet. 

Her kan du få hjælp med undersøgelse og vurdering af både sagens håndtering og erstatningen. 

Kundeombudet behandler normalt din sag inden for 14 dage.

Send en mail til Kundeombudet

Læs mere om Kundeombudet​​​​​

3. Kontakt Kundepanelet

Hvis du og Kundeombudet ikke er enige, kan du i de fleste tilfælde lade Kundepanelet vurdere din sag. 

Kundepanelet består af repræsentanter for både kunderne og os. 

Normalt mødes Kundepanelet hver anden måned for at behandle eventuelle sager.

Læs mere om Kundepanelet​​​​​

4. Har du kontaktet os, men er stadig ikke tilfreds?

Hvis du efter at have kontaktet os, stadig ikke er tilfreds med udfaldet, kan du som privatkunde gå videre til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
ankeforsikring.dk
33 15 89 00

En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos os eller Ankenævnet.

Det koster et mindre gebyr at klage. Du får dog gebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - EU-kommisionens klageportal. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mailadresse: kundeombud@if.dk.

Du kan både som privat- og erhvervskunde gå videre til domstolene. Du kan søge råd og vejledning hos Forsikringsoplysningen på telefon: 41 91 91 91. ​