Skade på rejsen

Kommer du eller din familie ud for personskade eller forsinkelse af bagagen på rejsen, skal du blot kontakte os - så får du hjælp med det samme

Personskade under rejsen

Opstår der et akut b​ehov for lægehjælp eller hospitalsophold på rejsen, skal du kontakte If med det samme. Vi står til din rådighed hele døgnet.

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte os, sørg da altid for at få original dokumentation for behandling fra læge eller lignende.

Udfyld derefter anmeldelsen eller kontakt os når du kommer hjem.

Nedenstående link fører dig til vores internetanmeldelse, som du kan bruge til at anmelde skaden til os​

Personskade/Medicinkøb - Anmeldelse


Forsinke​lse

Bliver du eller din bagage forsinket i forbindelse med din rejse og du derfor må købe tøj og andre nødvendigheder, indtil du igen kan genoptage din rejse eller får din bagage, dækker forsikringen i visse tilfælde ekstra omkostninger til erstatningskøb.​

Sørg altid for at få original dokumentation i form af:

  • Property Irregularity Report (PIR) fra lufthavnen
  • Rejsebilletter
  • Bilag for afholdte udgifter

Nedenstående link fører dig til vores internetanmeldelse, som du kan bruge til at anmelde skaden til os.

Forsinkelse - Anmeldelse​


Tyveri af bagage

Kommer du ud for tyveri af din bagage, skal du anmelde det til politiet på stedet.
Sørg altid for at få original dokumentation i form af:

  • Property Irregularity Report (PIR) fra lufthavnen
  • Rejsebilletter
  • Politirapport

Nedenstående link fører dig til vores internetanmeldelse, som du kan bruge til at anmelde skaden til os.

​​​Bagageskade/-tyveri - Anmeldelse​


Afbestilling

Kan du ikke komme af sted på din rejse, og derfor får brug for din afbestillingsforsikring, skal du blot kontakte os, så får du hjælp med det samme.

Sørg altid for at få original dokumentation i form af:

Dokumentationen skal vedhæftes i følgende formular​ eller sendes til Ifs adresse​.

Nedenstående link fører dig til vores internetanmeldelse, som du kan bruge til at anmelde skaden til os.


Anden skade

Har du en anden skade på rejsen f.eks. hjemkaldelse, kan du kontakte os hvis du har brug for akut hjælp.

Sørg altid for at få original dokumentation i form af:

  • Bilag for afholdte udgifter

Nedenstående link fører dig til vores internetanmeldelse, som du kan bruge til at anmelde skaden til os.

Anden skade - Anmeldelse​